Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GLP AnalogLarı Hangi Vakalarda Sık Tercih Ediyorum?

6. İlaç ve Tedavi Kongresi, BAFRA, Cyprus (Kktc), 22 September 2021, vol.1, pp.220-225

POTENTIAL HAZARD IN THE METFORMIN PRODUCTS, NITROSAMINES

13th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Ankara, Turkey, 22 - 25 June 2021, pp.214 Creative Commons License Sustainable Development

Tek merkez MODY vakalarının incelenmesi

57. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 June 2021

Diyabetlilerde Beklenmedik Enfeksiyon Ajanı Başka Hastalıkların Habercisi Olabilir!

57. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 June 2021, pp.266-267

OLGU ÖRNEKLERI ILE GEBELERDE INSÜLIN POMPASI VE VEYASÜREKLI GLUKOZ ÖLÇÜM SISTEMLERI

57. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 01 June 2021

Covid-19 ile enfekte Cushing Sendromlu iki hastanın yönetiminde zorluklar

42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları KOngresi, 19 - 23 May 2021, pp.489 Sustainable Development

Tip 1 diyabetli gebede eşilk eden Sars-cov2 enfeksiyonu

8. Endokrinoloji/ Metabolizma Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Gebelik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 March 2021, pp.12 Sustainable Development

Reprodüktif çağdaki Tip 1 diyabetli kadın hastaların hastalık algıları ve gestasyonel döneme ait bilgi düzeyleri

8. Endokrinoloji/ Metabolizma Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Gebelik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 March 2021, no.7, pp.23 Sustainable Development

Diyabetik yaralarda lokal borik asit deneyimi

56. ULUSAL DiYABET METABOLİZMA VE BESLENME HASTALIKLARI KONGRESi, İstanbul, Turkey, 3 - 10 November 2020, vol.1, pp.188-189 Sustainable Development

Hashimato tiroiditli hastalarda serum cathelisidin düzeyi

41. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 01 May 2019, pp.130-131

Books & Book Chapters

Hypopituitarism Risk Management in Patients Before Intervention and Operation

in: Hypopituitarism, Müjde Aktürk, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.57-63, 2022

Stres ve Endokrinolojik Bozukluklar

in: Stres , Tıp ve Psikiyatri - 2022, Aslan Selçuk, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), pp.49-53, 2022

Nadir Endokrinolojik Metabolik Hastalıklar ve Kalp Yetersizliği

in: Kalp Yetersizliği ve Ötesi, Boyacı Bülent,Candemir Mustafa, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.265-274, 2021

Glukoz Uyarısı ve β Hücre İnsülin Yanıtı

in: İnsülin 100Yıllık Mucize Hormon, İlhan Yetkin, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.99-110, 2021

COVID-19 ve Obezite

in: ENDOKRİNOLOJİ ve COVID-19, M. Temel Yılmaz, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, pp.48-54, 2020 Sustainable Development