Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nazofarengeal Kitle İle Başvuran Dev Prolaktinoma Olgusu

45. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 17 April 2024

GLP AnalogLarı Hangi Vakalarda Sık Tercih Ediyorum?

6. İlaç ve Tedavi Kongresi, BAFRA, Cyprus (Kktc), 22 September 2021, vol.1, pp.220-225

POTENTIAL HAZARD IN THE METFORMIN PRODUCTS, NITROSAMINES

13th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Ankara, Turkey, 22 - 25 June 2021, pp.214 Creative Commons License Sustainable Development

Tek merkez MODY vakalarının incelenmesi

57. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 June 2021

OLGU ÖRNEKLERI ILE GEBELERDE INSÜLIN POMPASI VE VEYASÜREKLI GLUKOZ ÖLÇÜM SISTEMLERI

57. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 01 June 2021

Diyabetlilerde Beklenmedik Enfeksiyon Ajanı Başka Hastalıkların Habercisi Olabilir!

57. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 June 2021, pp.266-267

Covid-19 ile enfekte Cushing Sendromlu iki hastanın yönetiminde zorluklar

42. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları KOngresi, 19 - 23 May 2021, pp.489 Sustainable Development

Tip 1 diyabetli gebede eşilk eden Sars-cov2 enfeksiyonu

8. Endokrinoloji/ Metabolizma Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Gebelik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 March 2021, pp.12 Sustainable Development

Reprodüktif çağdaki Tip 1 diyabetli kadın hastaların hastalık algıları ve gestasyonel döneme ait bilgi düzeyleri

8. Endokrinoloji/ Metabolizma Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Gebelik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 March 2021, no.7, pp.23 Sustainable Development

Diyabetik yaralarda lokal borik asit deneyimi

56. ULUSAL DiYABET METABOLİZMA VE BESLENME HASTALIKLARI KONGRESi, İstanbul, Turkey, 3 - 10 November 2020, vol.1, pp.188-189 Sustainable Development

Hashimato tiroiditli hastalarda serum cathelisidin düzeyi

41. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 01 May 2019, pp.130-131

Books & Book Chapters

Hypopituitarism Risk Management in Patients Before Intervention and Operation

in: Hypopituitarism, Müjde Aktürk, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.57-63, 2022 Creative Commons License

Stres ve Endokrinolojik Bozukluklar

in: Stres , Tıp ve Psikiyatri - 2022, Aslan Selçuk, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), pp.49-53, 2022

Nadir Endokrinolojik Metabolik Hastalıklar ve Kalp Yetersizliği

in: Kalp Yetersizliği ve Ötesi, Boyacı Bülent,Candemir Mustafa, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.265-274, 2021

Glukoz Uyarısı ve β Hücre İnsülin Yanıtı

in: İnsülin 100Yıllık Mucize Hormon, İlhan Yetkin, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.99-110, 2021

COVID-19 ve Obezite

in: ENDOKRİNOLOJİ ve COVID-19, M. Temel Yılmaz, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, pp.48-54, 2020 Sustainable Development

Metrics

Publication

57

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals