Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Author Identification with Chicken Swarm Optimization Algorithm and Adaboost Approaches

2020 5th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Diyarbakır, Turkey, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2020

Classification of Chronic Kidney Disease by Machine Learning Methods

3. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.120-129

Karar Ağaçları ile Otistik Spektrum Bozukluğu Tanısı Koyma

3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, ss.445-460

A New Approach: Predicting Height of a Person from Joint Ratio of Fingers

Proceedings of the Fifth International Conference on Network, Communication and Computing - ICNCC ’xx16, Kyoto, Japan, Japonya, 17 - 21 Aralık 2016