Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KANSERLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN YAŞADIKLARI PSİKOSOSYAL GÜÇLÜKLER

7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi – UPHK 2023, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2023

BİR HEMŞİRELİK KURAMI: ÖZ AŞKINLIK

7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi – UPHK 2023, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2023

Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama Durumlarının Belirlenmesi

2. Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2022

Üniversite Öğrencilerinde Ölüm Kaygısı

12th International Conference of Strategic Researchon Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), 10 - 13 December 2020, pp.265-270 Sustainable Development

Yetişkinlerin Çocuk Sahibi Olma Motivasyonları

12th International Conference of StrategicResearch on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), 10 - 13 December 2020, pp.258-264

THE IMPACT OF HEALTHCARE WORKERS' EXPOSURE TO MOBBING BEHAVIOR ON ATTITUDES TOWARDS VIOLENCE AT WOR

Uluslararası, 3RD INTERNATIONAL CLINICAL NURSING RESEARCH CONGRESS, 8 - 11 December 2020, pp.102-103 Sustainable Development

Kadına Yönelik Şiddet ve Psikiyatri Hemşireliği

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017

Sanat Terapisi (Art Therapy)

5. Uluslararası 16. Ulusal HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DRAMA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

5. Uluslararası 16. Ulusal HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Göç ve Ruh Sağlığı Hemşireliği

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017 Sustainable Development

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLER (BDT)

5. Uluslararası 16. Ulusal HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Motivasyonel Görüşme

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Geçerlileştirme Terapisi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.1115

ANIMSAMA TERAPİSİ

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

INTERPERSONAL RELATIONS AND SOCIAL RHYTHMTHERAPY

International Conference on Nursing, 16 - 18 March 2017

INTERPERSONAL RELATIONS AND SOCIAL RHYTHM THERAPY

INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING (ICON-2017), 16 - 18 March 2017

Books & Book Chapters

ŞİZOFRENİYE GENEL BAKIŞ VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, EVEREKLIOĞLU CEM, IRKIN REYHAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.201-230, 2021

Şizofreniye Genel Bakış ve Psikiyatri Hemşireliği (11. Bölüm)

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt I), Prof. Dr. Cem Evereklioğlu,Prof. Dr. Reyhan İrkin, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.201-230, 2021

Evli ve Bekar Bireylerin Çocuk Sahibi Olma Motivasyonlarının İncelenmesi

in: Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları, Leyla Akbaş, Editor, SRA Academic Publishing, Klaipeda, pp.31-48, 2020

Psychiatrical Nusery and Psychosocial Approaches. Researches on Scinence and Art in 21st Century

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Prof. Hasan Arapgirlioğlu,Prof. Albert L. Elliot,Assoc. Prof. Edward Turgeon,Assist Prof. Atilla Atik, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.850-858, 2017

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Girişimleri

in: Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları, Celale Tangül Özcan,Nermin Gürhan, Editor, Akdemisyen Kitabevi, Ankara, pp.18-129, 2016

Nöroplastisitenin Psikiyatri Hastalıklarındaki Yeri ve Tedavideki Önemi

in: Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği , Nermin GÜRHAN, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.129-144, 2016

Psikiyatri ve Psikiyatri Hemşireliğinin Tarihçesi

in: Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, nermin gürhan, Editor, NOBEL KİTABEVİ, Ankara, pp.15-41, 2016

Etik ve Hemşirelikte Kullanımı

in: Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, nermin gürhan, Editor, nobel kitabevi, Ankara, pp.925-961, 2016

Metrics

Publication

37

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

14

H-Index (Scholar)

2
UN Sustainable Development Goals