Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE RELATIONSHIP BETWEEN YOUTH’xxS DEATH ANXIETY AND THE LEVEL OF THE BASICEMPATHY AND THE MEANING TO LIFE

EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES HUMANITIES, cilt.7, sa.7, ss.9-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Motivasyonel Görüşme ve Hemşirelikte Kullanımı

Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.103-109, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanede çalışan hemşirelerin depresyon ve yaşam kalitesi düzeylerinin belirlenmesi

TAF PREVENTIVE MEDICINE BULLETIN, cilt.15, sa.2, ss.132-140, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yetişkinlerin Çocuk Sahibi Olma Motivasyonları

12th International Conference of StrategicResearch on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), 10 - 13 Aralık 2020, ss.258-264

Üniversite Öğrencilerinde Ölüm Kaygısı

12th International Conference of Strategic Researchon Scientific Studies and Education (ICoSReSSE), 10 - 13 Aralık 2020, ss.265-270

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017

Kadına Yönelik Şiddet ve Psikiyatri Hemşireliği

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLER (BDT)

5. Uluslararası 16. Ulusal HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

Sanat Terapisi (Art Therapy)

5. Uluslararası 16. Ulusal HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YARATICI DRAMA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

5. Uluslararası 16. Ulusal HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

Göç ve Ruh Sağlığı Hemşireliği

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017

Motivasyonel Görüşme

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

ANIMSAMA TERAPİSİ

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Geçerlileştirme Terapisi

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.1115

INTERPERSONAL RELATIONS AND SOCIAL RHYTHM THERAPY

INTERNATIONAL CONGRESS ON NURSING (ICON-2017), 16 - 18 Mart 2017

INTERPERSONAL RELATIONS AND SOCIAL RHYTHMTHERAPY

International Conference on Nursing, 16 - 18 Mart 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Şizofreniye Genel Bakış ve Psikiyatri Hemşireliği (11. Bölüm)

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt I), Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Prof. Dr. Reyhan İrkin, Editör, Gece Kitaplığı, ss.201-230, 2021

Evli ve Bekar Bireylerin Çocuk Sahibi Olma Motivasyonlarının İncelenmesi

Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları, Leyla Akbaş, Editör, SRA Academic Publishing, Klaipeda, ss.31-48, 2020

Psychiatrical Nusery and Psychosocial Approaches. Researches on Scinence and Art in 21st Century

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Prof. Hasan Arapgirlioğlu,Prof. Albert L. Elliot,Assoc. Prof. Edward Turgeon,Assist Prof. Atilla Atik, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.850-858, 2017

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Girişimleri

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları, Celale Tangül Özcan,Nermin Gürhan, Editör, Akdemisyen Kitabevi, Ankara, ss.18-129, 2016

Nöroplastisitenin Psikiyatri Hastalıklarındaki Yeri ve Tedavideki Önemi

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği , Nermin GÜRHAN, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, ss.129-144, 2016

Etik ve Hemşirelikte Kullanımı

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, nermin gürhan, Editör, nobel kitabevi, Ankara, ss.925-961, 2016

Psikiyatri ve Psikiyatri Hemşireliğinin Tarihçesi

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, nermin gürhan, Editör, NOBEL KİTABEVİ, Ankara, ss.15-41, 2016