Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of gender and dietary date palm extract on performance, carcass traits, and antioxidant status of Japanese quail

South African Journal Of Animal Science, vol.51, no.3, pp.387-398, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Fertility and Milk Production Characteristics of Saanen Goats Raised in Mus Region

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, no.3, pp.351-358, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

GROWTH PERFORMANCE AND MORTALITY IN HYBRID CONVERTER TURKEYS REARED AT HIGH ALTITUDE REGION

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.17, no.2, pp.241-245, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

THE DETERMINATION OF THE BEST GROWTH MODEL FOR AKKARAMAN AND GERMAN BLACKHEADED MUTTON X AKKARAMAN B-1 CROSBREED LAMBS

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.15, no.1, pp.90-92, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Growth characteristics of Hamdani, Karakul and Morkaraman lambs in suckling period

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.81, no.2, pp.172-175, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Production traits in coloured mohair goats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.80, no.7, pp.663-666, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Phenotypic correlations in coloured mohair goats

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.80, no.5, pp.416-417, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A study on growth, fattening performance and carcass characteristics of Morkaraman and Kivircik x Morkaraman crosses (B-1) lambs

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.26, no.6, pp.1321-1327, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of Non-Genetic Factors on the Reproductive Performance and Milk Yield Characteristics of Hair Goats

Kocatepe Veterinary Journal, vol.12, no.1, pp.52-61, 2019 (National Refreed University Journal)

Various Body Measurements of Saanen Kids.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.23, no.1, pp.23-29, 2012 (National Refreed University Journal)

Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.125-131, 2011 (National Refreed University Journal)

Cinsiyet, Irk ve Cinsiyet x Irk İnteraksiyonunun Büyüme Parametreleri Üzerine Etkisi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.14, no.2, pp.108-111, 2009 (National Refreed University Journal)

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Çalışan Serbest Veteriner Hekimlerin Mesleki Değerlendirmeleri: Bir Anket Çalışması.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.18, no.2, pp.57-59, 2008 (National Refreed University Journal)

Renkli Tiftik Keçisi ve Ankara Keçisi x Renkli Tiftik Keçisi F1 Melezi Oğlaklarında Yaşama Gücü ve Büyüme Performansları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.18, no.1, pp.29-36, 2007 (National Refreed University Journal)

Norduz Koyunlarında Mevsim Dışı Koç Katımının Döl Verimine ve Kuzularda Yaşama Gücüne Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.17, no.1, pp.99-102, 2006 (National Refreed University Journal)

Hayvancılıkta Kategorik Verilerde Ki-Kare ve G Testi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.16, no.1, pp.1-3, 2005 (National Refreed University Journal)

Renkli Tiftik Keçilerinde Transferin Tipleri ile Bazı Tiftik Özellikleri Arasındaki ilişkiler.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.16, no.2, pp.61-64, 2005 (National Refreed University Journal)

Renkli Tiftik Keçilerinde hemoglobin ve Transferin Tipleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.16, no.2, pp.65-69, 2005 (National Refreed University Journal)

Van Yöresinde Yetiştirilen Atlarda Fenotipik Özellikler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.16, no.1, pp.85-88, 2005 (National Refreed University Journal)

Karagül Morkaraman ve Morkaraman x Karagül Kuzularının Kesim ve Karkas Özellikleri

Lalahan Hay. Araş. Enst. Derg., vol.41, no.2, pp.51-61, 2001 (Other Refereed National Journals)

Akkaraman ve Alman Siyah Başlı Etçi x Akkaraman Melezi Fı Koyunlarının Süt Verimi Özellikleri

Lalahan Hay. Araş. Enst. Derg., vol.39, no.1, pp.33-42, 1999 (Other Refereed National Journals)

Akkaraman ve Alman Siyah Başlı Etçi x Akkaraman Melezi Gı Kuzularda Büyümeye Etki Eden Bazı Çevre Faktörleri

Lalahan Hay. Araş. Enst. Derg., vol.39, no.2, pp.41-55, 1999 (Other Refereed National Journals)

Malya Tarım İşletmesi Esmer Irkı İneklerde Süt Verim Özellikleri

Lalahan Hay. Araş. Enst. Derg., vol.39, no.2, pp.7-16, 1999 (Other Refereed National Journals)

Fertility Performance in Brown Swiss Herd at Malya State Farm

Lalahan Hay. Araş. Enst. Derg, vol.36, no.2, pp.1-17, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of non-genetic factors on milk yields traits in Saanen goats

International conference on agriculture, forest, food sciences and technologies, 2 - 05 April 2018

Buzağı Kayıplarında İşletme Hatalarının Rolü

Buzağı Hastalıkları Sempozyumu, pp. 18-21, 26-29 Nisan 2017, Van, TÜRKİYE, Van, Turkey, 26 - 29 April 2017

Veteriner Hekimlik Araştırmalarında Kullanılan İstatistik Metotlar

5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Burdur, Turkey, 29 May - 01 June 2014

Books & Book Chapters

Et, Yumurta ve Yapağı Verimi

in: zootekni ve genetik, Ahmet yıldız, Editor, Atatürk üniversitesi, Erzurum, pp.4, 2018

DÖL VE SÜT VERİMİ

in: zootekni ve genetik, Ahmet YILDIZ, Editor, Atatürk üniversitesi, Erzurum, pp.3, 2018