Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PRİMER VE SEKONDER PULMONER LENFOMADA TORAKS BT BULGULARI

TÜRK TORAKS RADYOLOJİSİ DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2019, Eskişehir, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019

FUNGAL PNÖMONİLERDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI

Türk Toraks radyolojisi Derneği Sempozyumu, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019