Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

ÇOCUK VE ERGENLERDE ANKSİYETE BOZUKLUKLARINA ACİL YAKLAŞIM

ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKİYATRİK ACİLLER, Elvan İŞERİ,Sarper İÇEN, Editör, Akademisyen Yayın Evi, Ankara, ss.107-124, 2020 Creative Commons License