Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pediatrik Retrograd İntrarenal Cerrahi Verilerimiz

15.Türk çocuk ürolojisi kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 01 December 2019

Transrektal MR-TRUS Füzyon Prostat Biyopsi VERİLERİMİZ

14. üROONKOLOJİ kONGRESİ, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2019, vol.18, pp.63-65

Books & Book Chapters

Çocuklarda Perkütan Taş Cerrahisi

in: Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taş Hastalığı, Nazım Mutlu, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.55-58, 2020