Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Electrospun metronidazole-loaded nanofibers for vaginal drug delivery

DRUG DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL PHARMACY, cilt.46, sa.6, ss.1015-1025, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

pH-dependent dissolution behavior of a weakly basic BCS class II drug, clopidogrel

Latin American Journal of Pharmacy, cilt.38, sa.10, ss.1921-1928, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

pH-Dependent Dissolution Behavior Of a Weakly Basic BCS Class II Drug, Clopidogrel

12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018