Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ZOR YÖNETİLEN KOAH ALEVLENMEDE RİSK FAKTÖRLERİ TTD KOAH ÇALIŞMA GRUBU

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 23. YILLIK KONGRESİ, Turkey, 15 - 18 October 2020, pp.22

KOAH Ağır Alevlenmede Artmış Maliyet ile İlişkili Faktörler: TTD KOAH Çalışma Grubu.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ULUSLARARASI KATILIMLI 23. YILLIK KONGRESİ, 15 - 18 October 2020

Pnömoni İle Gelen Silikozis Olgusu

Türk Toraks Derneği Uluslararası Katılımlı 23. Yıllık Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 October 2020, pp.1-3 Creative Commons License