Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Periodontal Approach of A Patient With Periodontitis Before Orthodontic Treatment: Long Term Follow-Up

Journal of Gazi University Health Sciences Institute, cilt.2, sa.3, ss.4-11, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar