Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Eylül 2020 Rat miyokardında seryum oksitin iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkisi

    Göğüs Kalp Damar Anestezi Ve Yoğun Bakım Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 85

h-indeksi (WOS): 6