Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018 COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAVRAMI

SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL, cilt.6, sa.23, ss.108-119, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geography Teachers’ Opinions Regarding the Teaching Field Knowledge Test in the Public Personnel Selection Exam

International Education Studies, cilt.14, sa.1, ss.52-64, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the Water Literacy Levels of High School Students According to Some Variables

Asian Journal of Education and Training, cilt.6, sa.3, ss.569-582, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de Coğrafya Eğitimi AlanındaYayımlanan Makalelere İlişkin Bir LiteratürDeğerlendirmesi (1923-2018)

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.18, sa.35, ss.143-161, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arazi Çalışmalarının Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Yeryüzü Şekillerini Kavrama ve Tasvir Etme Becerilerine Etkileri

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD), cilt.4, sa.2, ss.144-161, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SU OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, cilt.55, sa.2, ss.1155-1168, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Kalkınma Planlarında Çevre Sorunları

Journal of Current Researches on Educational Studies, cilt.10, ss.89-102, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÖZLÜ SINAV İLE ATAMASI YAPILMIŞ COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN SÖZLÜ SINAVSİSTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.102-111, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının FATİH Projesine İlişkin Görüşleri

Cumhuriyet International Journal Of Education, cilt.5, sa.3, ss.16-30, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LİSE ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI EBA PROJESİNDENYARARLANMA DÜZEYLERİ VE PROJE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi / Journal of Research in Education and Teaching, cilt.5, sa.1, ss.244-254, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KÖY KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININMETAFOR ANALİZİ YOLUYLA İNCELENMESİ

5th International Scientific Research Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Eylül 2020

Türkiye’deki Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Çevre Sorunları

5th International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2020

Sözlü Sınav İle Ataması Yapılmış Coğrafya Öğretmenlerinin Sözlü Sınav Sİstemine İlişkin Görüşleri

9th İnternational Congress on New Trends in Education (9. Uuslarası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi), Antalya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Etimesgut Çevresinin Yağış Özellikleri

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Mart 2018, cilt.3, ss.209-220

Etimesgut Çevresinin Sıcaklık, Basınç ve Rüzgar Özellikleri

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Mart 2018, cilt.3, ss.471-481

Etimesgut’un Nüfus Özellikleri

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Mart 2018

Etimesgut’ta Tarımsal Yapı ve Üretim

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Mart 2018, cilt.3, ss.201-208

Etimesgut Çevresinin Yapı ve Yeryüzü Şekilleri

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Mart 2018, cilt.2, ss.426-436

Sürmene-Çamburnu (Trabzon) Orman Yangını (07.01.2017) Üzerine Bir Çalışma

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Türkiye ve Bazı Ülkelerde Coğrafya Lisans Programlarında Yer Alan Çevre Derslerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

İnternaional Congress Of Eurasian Social Sciences 2017 (Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi), Antalya - Alanya, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2017

Türkiye deki Üniversitelerde Kadın Öğretim Elemanlarının Dağılışı

Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi, Muğla, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2014, cilt.1, ss.107-130

Coğrafya ve Çevre Etiği

IV. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2016

Lise Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı EBA Projesinden Yararlanma Düzeyleri ve Proje İle İlgili Görüşleri

2nd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Türkiye, 5 - 06 Şubat 2016

Attitudes of Foreign Language Students Towards Environment

3rd İnternational Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL’xx13), Sarajevo, Bosna-Hersek, 3 - 05 Mayıs 2013, ss.252-260

Kitap & Kitap Bölümleri

2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programında Yer alan Coğrafi Beceriler ve Analizleri

Coğrafya Öğretimi - II, Eser Ünaldı,Ülkü, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-27, 2020

Mikro Öğretim Uygulamalarının Coğrafya Öğretiminde Kullanımı

Coğrafya Öğretimi-II, Ülkü ESER ÜNALDI, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.201-216, 2020

2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programnda Yer Alan Coğrafi Beceriler ve Analizleri

COĞRAFYA ÖĞRETİMİ-II, Ülkü ESER ÜNALDI, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-27, 2020

Doğu Karadeniz’xxde 23-26 Aralık 2019 Tarihlerinde Yaşanan Orman Yangınlarında Fön Etkisi

Türkiye’xxde Coğrafya Araştırmaları, Ferdi Akbaş Evren Atış, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1-18, 2020

Türkiye’de Coğrafyacıların İhmal Ettiği Bir Alan: Etik

21. Yüzyılda Türkiye Coğrafyası Araştırmaları, Ferdi Akbaş, Evren Atış, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1-23, 2020

Afet Yönetimi ve etik

Afetler ve Afet Yönetimi, Ramazan Sever, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.272-291, 2019

Coğrafya Dersi Öğretim Programlarının Kısa Tarihçesi ve 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programı

Coğrafya Öğretimi - I, Eser Ünaldı, Ülkü, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.1-24, 2019

Öğrenme Model ve Kuramları İle Coğrafya Öğretiminde Kullanımı

Coğrafya Öğretimi - I, Eser Ünaldı, Ülkü, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.129-164, 2019

2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programı’ndaki Kazanımlara Uygun Coğrafi Becerilerin Seçimi ve Planlanması

Coğrafya Öğretimi - I, Prof. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI, Editör, PEGEM, Ankara, ss.37-57, 2019

Değişim ve Sürekliliği Algılama

Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi, Aksoy, Bülent Akbaba, Bülent Kılcan, Bahadır, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.53-66, 2019