Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Loss of permanent central incisors in a 9 year old girl due to severe periodontal damage with an unusual etiology a case report

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 21 (2):184, (2015)., cilt.21, sa.2, ss.184, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Down sendromlu bireylerde periodontal tedavi ve oral hijyen eğitiminin dişeti hastalıkları üzerine etkisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.11-17, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTALSAĞLIK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.29-35, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Hemodiyaliz hastalarında periodontal sağlık durumunun değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.29-35, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periodontitis kardiyovasküler hastaliklar için bir risk faktörü müdür?

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (.Acta Odontologica Turcica), cilt.26, sa.3, ss.195-199, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PERİODONTİTİS KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR İÇİNBİR RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR

GÜ Diş Hek Fak Derg, cilt.26, sa.3, ss.195-199, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Agresif periodontitisli hastaların dijital panoramik ragyografi kullanarak değerlendirilmesi

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.6, sa.1, ss.9-13, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Agresiv periodontitisli hastaların dijital panoramik radyografi kullanılarak değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Agresif Periodontitisli Hastalardaki Periodontal Defektlerin Dijital Panoramik Radyografi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.28-32, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Neopterin Levels in Gingival Crevicular Fluid GCF A

Chemistry and Biology of Pteridines and Folates, ss.383-386, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hatalı Dental Uygulamalar Nedeniyle Oluşan Periodontal Doku Kaybının Rejeneratif Tedavi Yöntemleriyle Restorasyonu

Gazi Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.51-55, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siklosporin A nın Gingival Fibroblastların Hücreiçi Ca 2 Üzerine Etkisi

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Characteristic Subgingival Microbiota in Periodontitis Patients with Acute Coronary Syndrome

2012 IADR General Session, Iguaçu Falls, Brezilya, 20 - 23 Haziran 2012, cilt.91, ss.3006

Diverse but Differing Bacterial Populations in Gingival Fluid and Subgingival Samples

American Society for Microbiology 2010, San Diego, California, Amerika Birleşik Devletleri, 23 Mayıs - 27 Haziran 2010

Circulating Antibody Levels Against PAMPs of Periodontopathogens Increase Cardiovascular Risk

87th General Session of the IADR/AADR/CADR, Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Nisan 2009, cilt.88, ss.2994

“Systemic Immunoinflammatory Markers in Periodontitis Patients with Acute Myocardial Infarction”

(6th General SessionExhibition of the IADR 32nd Meeting of the CADR, Toronto, Kanada, 2 - 05 Temmuz 2008, cilt.87, ss.62

An Alternative Procedure for Root Coverage

EUROPERIO 4, Berlin, Almanya, 19 - 21 Haziran 2003, cilt.30, ss.564-669

Agresif Periodontitisli Hastalardaki Periodontal Defektlerin Dijital Panoramik Radyografi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Oral ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu ve 1. Anabilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2002, ss.1