Education Information

Education Information

 • 2000 - 2004 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Dr), Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMI

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Dr)

 • 2000 Postgraduate

  KAVRAMLARA DAYALI JEOMORFOLOJİ ÖĞRETİMİ

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Yl) (Tezli)