Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ermeni Tehcirine Yönelik Öğrenci Algılarının İncelenmesi

IJOESS, vol.8, no.30, pp.1468-1490, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İKİ DEVLET TEK MİLLET ÜLKÜSÜNÜNSTRATEJİK ORTAKLIĞI TANAP

TÜRK YURDU, vol.105, no.342, pp.66-70, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Milli Kimliğin Kazanılmasında Coğrafyanın Önemi

Türk Yurdu, vol.23, no.194, pp.55-59, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examining Students’ Perceptions about The Skill of Observation in the Social Studies Curriculum

5th International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus) which was held in Turkey, Turkey, 28 May 2020

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Politikaya İlişkin Duyuşsal Eğilimleri İle Davranışları Arasındaki İlişki

2. Uluslararası Coğrafya Eğitim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, pp.271-278

Konargöçer Kültürün Bireysel ve Toplumsal Psikolojimizde Bıraktığı İzler

Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempozyumu, Giresun, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.438-443

KONARGÖÇER KÜLTÜRÜN BİREYSEL ve TOPLUMSAL PSİKOLOJİMİZDE BIRAKTIĞI İZLER

UluslararasıYaylacılık ve Yayla KültürüSempozyumu, Giresun, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.438-443

TÜRKİYE’DE HAVAYOLU ULAŞIMI: TARİHSEL GELİŞİMİ VE MEVCUT DURUMU

2. Uluslarası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.197-207

PLANLI DÖNEM ÖNCESİNDE TÜRKİYE’DE SANAYİNİN GELİŞİMİ (1923-1960)

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 08 December 2018, pp.209-223

2017 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Milli Kimlik

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

Etimesgut Çevresinin Yağış Özellikleri

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2018, vol.3, pp.209-220

Etimesgut’ta Tarımsal Yapı ve Üretim

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2018, vol.3, pp.201-208

Etimesgut Çevresinin Sıcaklık, Basınç ve Rüzgar Özellikleri

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2018, vol.3, pp.471-481

Etimesgut’un Nüfus Özellikleri

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2018

Etimesgut Çevresinin Yapı ve Yeryüzü Şekilleri

Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 March 2018, vol.2, pp.426-436

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN “TÜRK DÜNYASI” ALGISI

III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 6-9 Temmuz 2017 – Üsküp / Makedonya, ÜSKÜP, 6 - 09 July 2017, pp.107-108

An Evaluation Of Map Literacy Of Social Studies Preservice Teachers

cademic Conference on Education, Teaching and E-learning, PRAG, 11 - 14 August 2017, pp.657 Sustainable Development

Ortaokul Öğrencilerinin Millî Kimlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu VI, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.491

Türk Dünyasının Konumu ve Sınırları

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017

ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEYİN GÖÇÜ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017

Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Harita Yeterlik Düzeylerinin Yordanması

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongeresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1

SOSYAL BİLGİLER LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN HARİTAOKURYAZARLIKLARININ İNCELENMESİ Gazi Üniversitesi Örneği

International Conference on New Horizons in Education, VİYANA, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.4, pp.322-330

Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Haritalar

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.5, pp.395-401

Yeni İpek Yolu nda Türkiye ve Azerbaycan ın Avrupa ya Uzanan Stratejik Ortaklığı TANAP

YÜKSELEN İPEK YOLU İPEKYOLU'NDA EKONOMİ VE TURİZM, Ankara, Turkey, 3 - 04 March 2016, vol.1, pp.287-295

POST SOVYET DÖNEMDE JEOPOLİTİK AÇIDAN GAGAUZ NÜFUSU

Hamdullah Suphi ve Gagauzlar Uluslararası Bilgi Şöleni, Komrat, Moldova, 2 - 04 June 2016

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültürel Mirasa Yönelik Tutumları

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 4 - 05 May 2015, pp.623-632

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimindeki Yeterlilikleri

IV. Uluıslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 April 2015, pp.196

Ermeni Tehcirine Yönelik Öğrenci Algılarının İncelenmesi

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 April 2015, pp.150

Safranbolu da Yerli Halkın Turizme Bakışı

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 1.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2012, pp.729-741

Books & Book Chapters

Sosyal Bilgiler Öğretimi

in: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çağdaş Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları, Suat Polat, Bülent Aksoy, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-19, 2021

The Covid 19 Pandemic and Its Reflections on Education

in: The Pandemic Process and New Horizons in Educational Sciences, Turhan Çetin, Yusuf İnel, Fitnat Gürgil, Editor, SRA Academic Publishing, Klaipeda, pp.1-16, 2021

Coğrafya Eğitimi ve Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı

in: Uygulama Örnekleriyle Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar-2, Eyüp Artvinli, Yavuz Değirmenci, Editor, Nobel, Ankara, pp.71-98, 2021

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

in: COĞRAFYA ÖĞRETİMİ II, ESER ÜNALDI, ÜLKÜ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.101-200, 2020

Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Gözlem Becerisine İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi

in: Eğitim ve İş DünyasıMetaforlarıAkademiden Değerlendirmeler, Nezihe TÜFEKCİ, Editor, Strategic Researches Academy(SRA), pp.27-73, 2020

Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi

in: SOSYAL BİLGİLERDE BECERİ EĞİTİMİ, Bülent Aksoy,Bülent Akbaba,Bahadır Kılcan, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.9-17, 2019 Creative Commons License

Sosyal Bilgilerde Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi

in: Türkiye’xxde Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, İsmail Hakkı Demircoğlu, Selahattin Kaymakçı, Ebru Demircioğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.85-99, 2019

Coğrafya Öğretiminde Bloom Taksonomisine Göre Öğrenme-Öğretme Sürecinin Planlanması

in: Coğrafya Öğretimi - I, Ülkü ESER ÜNALDI, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.165-177, 2019

Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi

in: Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi, Bülent AKSOY, Bülent AKBABA, Bahadır KILCAN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.4-17, 2019

Coğrafya Öğretimi

in: Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Doç. Dr. Adem SEZER, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.31-50, 2018

Eğitimin Sosyal Temelleri

in: Eğitime Giriş, Servet Hali, Esra Töre, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.49-63, 2018

Coğrafya Öğretimi

in: Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, SEZER ADEM, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.31-50, 2017

DÜNYA ÇEVRE SORUNLARI

in: GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI, AYDIN FATİH, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.17-76, 2016

Post-Sovyet Dönemde Jeopolitik Açıdan Gagauz Nüfusu

in: HAMDULLAH SUPHİ VE GAGAUZLAR, ŞAHİNGÖZ, MEHMET; ALP aLPER, Editor, Türk Yurdu Yayınları, Ankara, pp.245-255, 2016

YAHYA KEMAL ŞİİRLERİNDE VATAN VE KİMLİK

in: TÜRK KÜLTÜRÜNDE COĞRAFYA II, ÇETİN TURHAN MEYDAN ALİ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.185-194, 2016

17. Yüzyılda Yenilikçi Bir coğrafyacı: Kâtip Çelebi

in: Türk Kültüründe Coğrafya, Ali Meydan, Turhan Çetin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.183-195, 2015

The Urbanization Perceptions of the Eight Grade Students

in: Urban And Urbanization, Recep EFE- Turgut Tüzün Onay-Emin ATASOY- Igor SHARUHO- Mehmet Bayartan, Editor, ST. Kliment Ohridski University, Sofya, pp.325-342, 2014 Sustainable Development

The urbanization perceptions of the eight grade students

in: Urban and Urbanization, Efe Recep, Onay, Turgut Tüzün, Sharuho Igor, and Atasoy Emin, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.325-342, 2014 Sustainable Development

Sosyal Bilgiler Derrs Kitaplarında Ölçme ve Değerlendirme

in: Konu Alanı Drs Kitabı İnceleme Kılavuzu, Bülent AKBABA, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.431-454, 2013

SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ COĞRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMI

in: SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Refik Turan, Ali Murat Sünbül, Hakan Akdağ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.232-248, 2011