Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Different Cooling Methods to Hole Quality and Tool Life in theDrilling of AA7075 and AA2024 Aluminum Alloys

Manufacturing Technologies and Applications, cilt.1, sa.2, ss.1-13, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tornalamada Oluşan Takım Talaş Ara Yüzey Sıcaklığının Pirometre ile Deneysel Olarak Ölçülmesi

Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.297-301, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar