Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experimental determination and numerical modeling of the stiffness of a fastener

MATERIALS TESTING, cilt.62, sa.12, ss.1215-1220, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Impact of pinless stirring tools with different shoulder profile designs on friction stir spot welded joints

JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.34, sa.9, ss.3735-3743, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Design Diversity and Brand Loyalty

Saudi Journal of Business and Management Studies, cilt.6, sa.3, ss.56-60, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Study of the Effect of Connection Stiffness on Structural Systems and Theire Structural Integrity

Saudi Journal of Engineering and Technology, cilt.6, sa.2, ss.20-31, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Analytical and Numerical Model of Aluminum Alloy Swaging Ring Design to Study the Effect on the Sealing for Piping Systems

CIVIL ENGINEERING JOURNAL-TEHRAN, cilt.7, sa.1, ss.107-117, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Stress Analysis of Friction Stir Spot Welded Magnesium Alloy Sheet under Tensile-Shear Load

Universal Journal of Mechanical Engineering, cilt.7, sa.6, ss.348-359, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Designer’s Ethical Responsibility and Ethical Design

Universal Journal of Mechanical Engineering, cilt.7, sa.5, ss.255-263, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of mechanical properties of friction stir spot welded light metal alloys

Journal of Mechanics Engineering and Automation 2, cilt.9, sa.2, ss.56-63, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The design of fatigue strenght machine being one of the methods for determination the mechanical properties of the materials used in the industry

Journal of Science Part A: Engineering and inovation, Gazi University, cilt.5, sa.2, ss.79-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thermo-Mechanical modelling of friction stir spot welding and numerical solution with the fnite element method

International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), cilt.5, sa.2, ss.70-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

UZAY ARAÇLARINDA MERKEZİ SİLİNDİR GEOMETRİK OPTİMİZASYONU

8. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2020, ss.1-10

Bağlantıların katılık değerlerinin yapılara olan sistemsel etkisinin incelenmesi

Kaynak Teknolojisi XI. Ulusal Kongre ve sergisi, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2019, ss.237-252

Bağlantı Elemanlarının Uydu Birincil ve İkincil Yapılarına Etkisi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası X. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 11-12 Ekim 2019, Eskişehir, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019, cilt.705, ss.19-24

Satellite Level Acoustic Test Response Evaluation for Optic Sensors Mounted on Anti-Earth Deck Panel

2019 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN SPACE TECHNOLOGIES (RAST), İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Haziran 2019, ss.1-5 identifier

Design and Optimization of Innovative CFRP Central Cylinder for Satellites

2019 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON RECENT ADVANCES IN SPACE TECHNOLOGIES (RAST), İstanbul, Türkiye, 11 - 14 Haziran 2019, ss.103-107 identifier

Investigation of Mechanical Properties and Fatigue of Friction Stir Spot Welded Light Metals

19th International Colloquium on Mechanical Fatigue of Metals (ICMFM), Porto, Portekiz, 5 - 07 Eylül 2018, cilt.7, ss.343-349 identifier

Investigation of mechanical properties of friction stir spot welded light metal alloys

5th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’18), Sarejevo, Bosna-Hersek, 26 - 28 Eylül 2018, ss.210-219

UZAY ARAÇLARI VE UYDULARDA TİTREŞİM TESTLERİVE TEST SÜREÇLERİ

VII. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI UHUK-2018-135 12-14 Eylül 2018, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Samsun, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1-11

Kaynaklı bağlantıların Eurocode 3 (EC3)’e göre yorulma dayanımının hesaplanması

4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition, Gaziantep, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2016, ss.772-782

Çelik yapı kaynaklı bağlantılarının EC3’e göre Tasarım ve analiz yöntemi

Kaynak Teknolojisi IX. Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2015, cilt.22

Kitap & Kitap Bölümleri

Chapter 44 Investigation of Mechanical Properties and Fatigue of Friction Stir Spot Welded Light Metals

Mechanical Fatigue of Metals Experimental and Simulation Perspectives Mechanical Fatigue of Metals, Structural Integrity 7, José A.F.O. CorreiaAbílio M.P. De JesusAntónio Augusto FernandesRui Calçada, Editör, Springer Nature Switzerland AG 2019, Porto, ss.343-349, 2019