Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Heat-Assisted Dissimilar Friction Stir Welding of AA7075-T6 Aluminum and AZ31B Magnesium Alloys

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.45, sa.2, ss.1081-1095, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON THE FORMABILITY OF SQUARE-SHAPED CUPS BY HYDROMECHANICAL DEEP DRAWING PROCESS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.28, sa.1, ss.33-41, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Influence of Ce addition on microstructure and mechanical properties of high pressure die cast AM50 magnesium alloy

TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, cilt.23, sa.1, ss.66-72, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE FORMABILITY OF ERDEMIR 6112 SHEET METAL BY THE HYDROMECHANICAL DEEP DRAWING PROCESS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.26, sa.4, ss.841-850, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Design of an Electromechanical Fin Actuation Mechanism and Experimental Study of Power Consumption of the Mechanism

Uluslararası Doğa ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.23-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alüminyum Magnezyum Alaşımlarının Sürtünme Karıştırma Kaynağı İle Kaynak Edilebilirliğinin Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, cilt.5, sa.2, ss.191-209, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COMPUTER AIDED DESIGN MANUFACTURE AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF A PAIR OF ELLIPTICAL SPUR GEARS

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A- Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, cilt.17, sa.5, ss.869-881, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Modelling of the cutting forces in turning process for a new tool

International Journal of Mechatronics and Manufacturing Systems, cilt.9, sa.2, ss.160-172, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SIMULATION AND MONITORING OF THE MACHINING PROCESS VIA FUZZY LOGIC AND CUTTING FORCES

Iranian Journal of Material Science and Engineering, cilt.12, sa.3, ss.14-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Designing an Artificial Neural Network Based Model for Online Prediction of Tool Life in Turning

QUARTERLY INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED DESIGN AND MANUFACTURING TECHNOLOGY, cilt.8, sa.2, ss.65-71, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of hole surface finishing processes with roller burnishing method applied in copper materials

Gazi University Journal of Science, cilt.27, sa.1, ss.721-734, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLI SÜRELERDE KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ AISI D3 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBALARDA AŞINMA DAVRANIŞLARI VE TAKIM ÖMRÜ

Düzce Üniversitesi İleri Teknoloji Bilimleri, cilt.2, sa.3, ss.87-99, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plastik Enjeksiyon Kalıpları İçin Bilgisayar Destekli Soğutma Sistemi Tasarımı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.263-268, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Algoritmic Approach to the Tradational Cost Calculation of the Plastic Injection Moulds

Gazi University Journal of Science, cilt.18, sa.4, ss.657-669, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enjeksiyon Kalıplarındaki Akışın Analizi Ergimiş Plastik Akışının Matematiksel Modellenmesi İçin Temel Denklemlerin Türetilmesi

Gazi Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.18, sa.4, ss.517-528, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Destekli Plastik Enjeksiyon Kalıbı Tasarımı

Fırat Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.41-45, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Destekli Alt Kurgu Belirlenmesi Alt Kurgu Sıralarının Üretilmesi ve Grafik Olarak Gösterilmesi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.5, sa.2, ss.68-80, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prizmatik Parçaların Frezelenmesinde Kesme Parametreleri İle Yüzey Pürüzlülüğü Arasındaki İlişkilerin Deneysel Olarak Bulunması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.127-134, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enjeksiyonla Elde Edilen Plastik Ürünlerde Oluşan Kaynak Hattına Etki Eden Parametrelerin Deneysel Olarak İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.717-726, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plastik Ürünlerde Çekme Miktarına Etki Eden Enjeksiyon Parametrelerinin İncelenmesi

Teknoloji, cilt.1, sa.2, ss.19-29, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Destekli Montaj Bölüm 2 Montaj Sıralarının Otomatik Belirlenmesi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.4, sa.1, ss.13-22, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Destekli Montaj Bölüm 1 Temas ve Hareket Fonksiyonlarının CAD Ortamında Otomatik Olarak Oluşturulması

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.3, sa.2, ss.71-80, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Destekli Hidrolik Devre Tasarımı

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.15-23, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile Birleştirilmiş AA7075 ve AZ31B Alaşımlarının Kaynak Kalitesi Üzerine Çalışma

7th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science 2019 (ISITES2019), Şanlıurfa, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, cilt.2, ss.1058-1066 Creative Commons License

EXPERIMENTAL STUDY ON WELDING FORCES AND TEMPERATURE DURING THE DISSIMILARFRICTION STIR WELDING OF AA7075 AND AZ31B ALLOYS

The International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2019), Kızılcahamam/ANKARA(, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.705-710

Ulaştırma Sistemlerinin Çeyreye ve İnsan Sağlığına Karşılaştırmalı Etkileri : Esenboğa Havalimanı

IMASES-Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 19 - 21 Nisan 2019, ss.162-172

Study on the Wire Electrical Discharge Machining of AA 7075 Aluminum Alloy

2018 9th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE), Budapest, Macaristan, 10 - 13 Temmuz 2018

Study on the Mechanical Properties of Dissimilar Friction Stir Welding of AA 7075 T6 and AZ31B Alloys

2018 9th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE), Budapest, Macaristan, 10 - 13 Temmuz 2018

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FREKANS ANALİZİ İLE FAN KANATLARI TASARIM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu, UMAS 2017, Düzce, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2017

ANALYTICAL AND COMPUTER AIDED POSITIONING, VELOCITY AND ACCELERATION ANALYSES OF HINGE MECHANISM OF LARGE VEHICLE TAILGATES

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING ISTANBUL 2017, 19 - 21 Aralık 2017

Derin Kriyojenik İşlemin AISI D3 Takım Çeliğinin Önemli Özellikleri ve Çekme Dayanımı Üzerine Etkisi

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2 - 04 Kasım 2017, ss.45-46

The Effect Of Material Pairs On The Axial Force, Traverse Force And Temperature In The Friction Stir Welding Process

III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Budapest, Macaristan, 3 Mayıs - 07 Aralık 2017

ÜÇ EKSENLİ KUVVET VE SICAKLIK DEĞİŞİMİNİ ÖLÇEN DENEY DÜZENEĞİ TASARIMI

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM (UMYOS 2016), 18 - 20 Mayıs 2016

THE DEEP DRAWABILITY OF CUPPER SHEET MATERIAL BY HYDROMECHANICAL DEEP DRAWING PROCESS

2nd International Iron and Steel Symposium (IISS’15), Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015

Bakır Sac Malzemenin Hidromekanik Derin Çekme Yöntemiyle Derin Çekilebilirliği

2. Uluslar arası Demir Çelik Sempozyumu (IISS’15), Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015, ss.418-424

The deep drawability of copper sheet material by hydromechanical deep drawing process

The second international iron and steel symposium (IISS’15), Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015, ss.418-424

İmalatta uzman sistemler

TÜBİTAK–MODİSA, 15 Kasım 1993 - 19 Şubat 2014, ss.229-239

MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF HIGH PRESSURE DIE CAST AM50 MAGNESIUM ALLOY CONTAINING Ce

Symposium on Magnesium Technology held during TMS Annual Meeting and Exhibition, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 Mart 2012, ss.149-154 identifier identifier

Sıvı Basıncı ile Şekillendirme (SBŞ) Yönteminin Derin Çekilebilirlik Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2009, ss.1420-1430

Sıvı Basıncı ile Şekillendirme Deney Düzeneğinin Tasarımı

11. OTOMOTİV SEMPOZYUMU ”KALIPÇILIK VE TASARIM, Bursa, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2009, ss.330-338

Determining The Real Behavior and Melt Front Advancement During Filling Stage of a Mold Cavity An Experimental Study

3rd International Conference and Exhibitions on Design and Production of DIE & MOLDS, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

SolidWorks ile Modelleme

ASİL Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2006

Bilirkişi Raporları