Education Information

Education Information

 • 2013 - 2022 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  BETONARME KOLONLARIN DEPREM PERFORMANSININ TEKSTİL DONATILI / DONATISIZ CAM LİFLİ PÜSKÜRTME HARÇLA İYİLEŞTİRİLMESİ

  Istanbul Technical University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 • 2013 Postgraduate

  Kolon Süreksizliğinin Taşıyıcı Sistem Deprem Davranışına Etkisi

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi

Foreign Languages

 • C1 Advanced English