Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sünek Olmayan Mevcut Betonarme Binaların Deprem Davranışlarının Araştırılmasına Yönelik Tam Ölçekli Bina Deneyleri

Prof. Dr. Zeki HASGÜR, Prof. Dr. Metin AYDOĞAN, Doç. Dr. A. Necmettin GÜNDÜZ Onuruna Betonarme Yapılar Seminer, İstanbul, Türkiye, 06 Şubat 2020

Challenges in Developing Seismic Vulnerability Models forSubstandard Building Stocks in Turkey

2nd International Workshop on Advanced Materials and Innovative Systems in Structural Engineering:Novel Researches, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül 2019, ss.112-119

Development of a Framework for Rapid Earthquake RiskAssessment for Substandard Buildings in Turkey

IWAMISSE 2019 2nd International Workshop on Advanced Materials and Innovative Systems in Structural Engineering: Novel Researches, İstanbul, Türkiye, 20 Eylül 2019, ss.104-111

Sprayed Textile Reinforced GFRCfor Retrofitting of Sub-Standard Non-Circular Concrete Columns

16th World Conference on Earthquake Engineering, 16WCEE 2017, Santiago, Şili, 9 - 13 Ocak 2017

Püskürtme GRC ve Bazalt Tekstil Takviyeli GRC ile Süneklik Artışına Yönelik Güçlendirme

8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.905-913