Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spor Masajı

Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.24-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.84, ss.128-137, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of Individual Sports Athletes’ Self Effectiveness and Levels ofCompetence between 13- 18 Years According to Some Variables

Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, cilt.5, sa.10, ss.1441-1447, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE ORGANIZATIONAL ATTRACTIVENESS AND JOB SATISFACTION OF INSTRUCTORS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS WHO WORKS IN DIFFERENT REGIONS

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, sa.8, ss.188-203, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

JUDOCULARIN BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERİ İLE ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.60, sa.60, ss.253-282, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE COMPARISON OF SOME PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF FOOTBALLERS

International Journal of Environmental and Science Education, cilt.11, sa.10, ss.3278-3284, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining Decision Making Level of Wrestlers in Terms of Some Variable

International Journal of Environmental and Science Education, sa.10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Visually disabled athletes reasons of starting sport and their expectations in Turkey

The International Journal of Environmental and Science Education, cilt.11, sa.6, ss.1303-1317, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

12 14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA UYGULANAN 6 HAFTALIK HOKEY ANTRENMANLARININFİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Journal of Physical Education and Sport Sciences, cilt.18, sa.1, ss.39-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATION OF POLICE OFFICERS LEISURE TIME ACTIVITIES THAT THEY PREFER ACCORDING TO THEIR AGE RANGE

JOURNAL OF HEALTH, SPORT AND TOURISM, cilt.6, sa.2, ss.22-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Evaluation of Stress Levels of 13 15 Years Old Aged Visually Impaired Athletes

JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIOLOGY, cilt.6, sa.2, ss.103-104, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of wrestlers levels of communicative skills according to some variable s

JOURNAL OF HEALTH, SPORT AND TOURISM, cilt.6, sa.1, ss.5-9, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The evaluation of physical fitness of the primary and secondary schools students in 8-12 age group related to the performance

Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.9, sa.3, ss.300-307, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Responses of Trace Elements to Aerobic Maximal Exercise in Elite Sportsmen

Global Journal of Health Science, cilt.6, sa.3, ss.90-96, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A COMPARATIVE STUDY OF STATIC AND DYNAMIC BALANCEIN HEARING IMPAIRED NATIONAL BASKETBALL ANDTAEKWONDO SPORTSMEN

INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH, cilt.5, sa.3, ss.124-128, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparıson Of Balance And Body Fat Percentage Of Elıte Futsal Players And Sedentary People

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.6, sa.3, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anthropometric features and balance among elite handball players

OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS, SERIES PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.29, ss.23, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparıson Of Balance And Body Fat Percentage Of Elıte Futsal Players And Sedentary People1

Nigde University Journal Of Physical Education And Sport Sciences, cilt.6, sa.3, ss.265-270, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OYUNUN ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, cilt.4, sa.3, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TAEKWONDOCULARIN SPORA MOTİVE OLMALARINA ÖDÜLÜN ETKİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMALARI, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GENÇ FUTBOL VE BASKETBOL TAKIMLARININ SEÇİLMİŞ FİZYOLOJİK VE ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DOĞU ANADOLU ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ, cilt.3, sa.1, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Geleneksel Japon Güreşi SUMO

2. uluslararası herkes için spor ve wellness kongresi, 25 - 28 Nisan 2019

Futbol Kulüplerinde Sürdürülebilir Liderlik Analizi

Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 6 - 07 Kasım 2018

IĞDIR İLİNİN SPORTİF YETERLİLİK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 6 Kasım - 07 Aralık 2018

Iğdır İlinin Sportif Yeterlilik Düzeyinin İncelenmesi

Iğdır 1. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Iğdır, Türkiye, 6 Kasım - 07 Aralık 2018

Yabancı Öğrencilerin Atılganlık Düzeylerinin Araştırılması

DÜNYA SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA LARI KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017

13- 18 YAŞ ARASI BİREYSEL SPOR YAPAN SPORCULARIN ÖZ ETKİLİLİK- YETERLİK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

IIl. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPO2YUMU (TURKCESS 2017), üSKÜP, Makedonya, 6 - 09 Temmuz 2017

TÜRKİYE’DE UYGULANAN SPOR MASAJI TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

IIl. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COGRAFYASINDA EGİTİM VESOSYAL BİLİMLER SEMPO2YUMU (TURKCESS 2017), Üsküp, Makedonya, 6 - 09 Temmuz 2017, ss.148

ANALYSIS OF INDIVIDUAL SPORTS ATHLETES’ SELF EFFECTIVENESS AND LEVELS OF COMPETENCE BETWEEN 13- 18 YEARS

III.ULUSLARARASITÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, ÜSKÜP, Makedonya, 6 - 09 Temmuz 2017, ss.134-137

Comparison of Sports Massage Techniques Applied in Turkey

ııı. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 6 - 09 Temmuz 2017

SPORCULARDA BİLİŞSEL ESNEKLİKLİĞİN BİREY(SPORCU) ÖRGÜT UYUMUÜZERİNE ETKİSİ

The International Balkan Conference in Sport Sciences, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.476

Visually disabled athletes reasons of starting sport and their expectations in Turkey

ERPA International Congresses on Education 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016

Görme engelli öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının incelenmesi

3. uluslar arası spor bilimleri turizm ve rekreasyon öğrenci kongresi, Gaziantep, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016

THE NVESTIGATION OF BLANCE DISTRIBUTION OF ELITE FEMALE FOOTBALLERS PLAYING IN THE FIRST AND REGIONAL LEAGUE

XIIth International Scientific Conference Perspectives in physical education and sport, 18 - 19 Mayıs 2012

ANTROPMETRIC FEATURES AND BLANCE AMONG ELITE HANDBALL PLAYERS

XIIth International Scientific Conference Perspectives in physical education and sport, 18 - 19 Mayıs 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

MASAJ EL KİTABI

AKADEMİ EGEMEN MATBA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ, 2016