Araştırma Alanları

ENERJİ VE YAKITLAR

Enerji ve Yakıtlar, yenilenemeyen (yanıcı) yakıtların (odun, kömür, petrol ve gaz gibi) ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, vb.) Geliştirilmesi, üretimi, kullanımı, uygulanması, dönüştürülmesi ve yönetimine ilişkin kaynakları kapsamaktadır. hidroelektrik). Not: Nükleer enerji ve nükleer teknoloji ile ilgili kaynaklar NUCLEAR BİLİM & TEKNOLOJİ kategorisinde yer almaktadır.

MÜHENDİSLİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Mühendislik, Elektrik ve Elektronik, elektrik uygulamalarıyla ilgilenen kaynakları, genellikle motorlar ve jeneratörlerdeki gibi iletkenler aracılığıyla akım akışını ilgilendiren kaynakları kapsar. Bu kategori ayrıca, gazların veya vakumun yanı sıra yarı iletken ve süper iletken malzemeler yoluyla elektriğin iletimini kapsayan kaynakları içerir. Bu kategorideki diğer ilgili konular arasında görüntü ve sinyal işleme, elektromanyetik, elektronik bileşenler ve malzemeler, mikrodalga teknolojisi ve mikroelektronik bulunmaktadır.