Araştırma Alanları

MÜHENDİSLİK, ÜRETİM

Mühendislik, İmalat, hammaddelerin son kullanım ürünleri veya işlenmiş materyallere dönüştürülmesi ile ilgili kaynakları kapsamaktadır. Bu kategorideki konular arasında bilgisayarla bütünleşik üretim (CIM), bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM); ürünlerin, araçların ve makinelerin tasarımı; kalite kontrol; zamanlama; üretim; ve envanter kontrolü.