Araştırma Alanları

KİMYA, MULTİDİSİPLİNER

Kimya, Multidisipliner, kimya bilimlerine genel veya disiplinlerarası yaklaşımı olan kaynakları içerir. Bu kategoride birçok kimya alanına uygun özel konu kimya kaynakları da yer almaktadır. Analitik, inorganik ve nükleer, organik, fiziksel veya polimer kimyaya öncelikli olarak odaklanan kaynaklar kendi kategorilerine yerleştirilir.