Araştırma Alanları

OPTİK

Optik, ışığın doğuşu ve yayılımı, geçirdiği ve ürettiği değişiklikler ve onunla yakından ilişkili diğer fenomenleri ele alan kaynakları içerir. Bu kategorideki kaynaklar, lazerler ve lazer teknolojisi, kızılötesi fizik ve teknoloji, mikrodalga teknolojisi, kuantum optiği, lightwave teknolojisi, fiber optik, opto-elektronik ve fotonik gibi konu alanlarını kapsamaktadır. Bu kategoride fotometri ve lüminesans kaynakları da yer almaktadır.

FİZİK, UYGULAMALI

Uygulamalı Fizik, yoğun madde, optik, vakum bilimi, lazerler, elektronik, kriyojenik, mıknatıs ve manyetizma, akustik fizik ve mekaniğin uygulamaları ile ilgili kaynakları kapsar. Bu kategori aynı zamanda diğer bilimlere, mühendislik ve endüstriye fizik uygulamaları da içerebilir.

FİZİKSEL, ATOMİK, MOLEKÜLER VE KİMYASAL

Fizik, Atomik, Moleküler ve Kimyasal, atomların ve moleküllerin fiziği ile ilgili kaynakları içerir. Bu kategoride ele alınan konular arasında atomların ve moleküllerin yapısı, radyasyon ile atomik ve moleküler etkileşimler, manyetik rezonanslar ve gevşeme, Mossbauer etkisi ve atomik ve moleküler çarpışma süreçleri ve etkileşimleri sayılabilir.

FİZİK, YOĞUN MADDE

Fizik, Yoğun Madde, yoğunlaştırılmış maddenin yapısı, termal, mekanik, elektrik, manyetik ve optik özelliklerini inceleyen kaynakları kapsamaktadır. Bu kategoride ele alınan konular süperiletkenlik, yüzeyler, arayüzler, ince filmler, dielektrikler, ferroelektrikler ve yarı iletkenleri içerir. Bu kategori aynı zamanda eski Katı Hal Fiziği kategorisinin yanı sıra yoğunlaşmış akışkanlar üzerindeki kaynakları da içermektedir.

FİZİK, MATEMATİK

Fizik, Matematik, fizikteki matematiksel yöntemlere odaklanan kaynakları içerir. Fizikteki uygulamaları olan mantık, set teorisi, cebir, grup teorisi, fonksiyon teorisi, analiz, geometri, topoloji ve olasılık teorisi kaynakları içerir.

FİZİK, MULTİDİSİPLİNER

Fizik, Multidisipliner, fiziğe genel veya disiplinlerarası yaklaşımı olan kaynakları kapsar. Bu kategori aynı zamanda teorik ve deneysel fiziğin yanı sıra birçok fizik alanıyla ilgisi olan özel konuları içermektedir.

NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ

Nanobilim ve Nanoteknoloji, kimya, biyoloji, biyomühendislik, fizik, elektronik, klinik ve tıp bilimi, kimya mühendisliği ve malzeme bilimi gibi çeşitli disiplinlerde mikro ve nano düzeyde temel ve uygulamalı araştırmaya odaklanan kaynakları içerir.

Fizik