Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Quality of life of older adults in Turkey

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, cilt.59, sa.2, ss.415-421, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COVID-19 (KORONAVİRÜS) PANDEMİSİ VE SOSYAL HİZMET

Uluslararası sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN UYKU KALİTESİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAŞLI BAKICILARININ SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı alanlarda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına yönelik tutumlarının belirlenmesi

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.73-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı istismarı ve İhmali

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergiai, cilt.21, sa.3, ss.691-703, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köyde Yaşayan Evli Kadınların Aile Yaşamlarına İlişkin Sorunları

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.2, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

45-59 YAŞ GRUBU BİREYLERİN YAŞLILIK DÖNEMLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERİNİ BELİRLEYEN İLİŞKİLER

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Yaş ve Yaşlı Bireylerin İnternet ve Sosyal Medyaya Yönelik Görüşleri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.377-392, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekedere Hakan ve Arpacı Fatma 2016 Orta Yaş ve Yaşlı Bireylerin İnternet ve Sosyal Medyaya Yönelik Görüşleri T

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.377-392, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Büyük Ebeveyleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.707-726, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yaşam Kalitesi

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.1-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı Bireylerin Yaşlı ve Çocuk Etkileşimine İlişkin Görüşleri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.231-245, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı Bireylerin Yaşam Kalitesi Açısından Günlük Yaşam Aktivitelerini Yapabilme Durumunun İncelenmesi

Yaşlı Sorunları araştırma dergisi, cilt.8, sa.1, ss.46-53, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The investigation of the anthropometric dimensions of the universitystudents in desk design for the classrooms

International Journal ofAcademic Research, cilt.5, sa.2, ss.217-221, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukların Büyük Ebeveynleri ile Etkileşimlerine İlişkin Görüşleri.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi., cilt.29, ss.11-29, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı Bireylerin Yaşadıkları Şehre Göre Yaşam Kalitesi Değerlendirmeleri

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, cilt.47, sa.2, ss.47-64, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boşanmış Bireylerin Yeniden Evlilik Konusundaki Görüşlerinin İncelenmesi.

Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi., cilt.31, ss.1-15, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlıların Ölüm Kaygısının İncelenmesi

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.53-66, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evde Yaşayan Yaşlıların Huzurevinde Yaşamaya İlişkin Görüşleri.

Aile ve Toplum, cilt.11, sa.5, ss.87-97, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlıya Bakan Kadınların Bakım Yüklerinin İncelenmesi

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.61-72, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara da Yaşayan Bir Grup Yaşlının İlaç Kullanım Tutumları

TAF Prev Med Bull, cilt.7, sa.6, ss.515-522, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study İnto The Quality Of Life Of The Elderly Living At The Rest Homes In Turkey

Pakistan Journal of Social Sciences, cilt.5, sa.1, ss.76-81, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara da Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlıların Yaşam Kalitesinin İncelenmesi

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, sa.1, ss.1-13, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study Into The Effects Of Stress On Woman’s Health.

(HSSJ) Humanity Social Sciences Journal, cilt.2, sa.2, ss.104-109, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadının Çalışmasının Ailenin Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmes

Aile ve Toplum, cilt.3, sa.1, ss.41-50, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sekreterlerin Çalıştıkları Yöneticinin Kademesine Göre Stres Kaynaklarının İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, cilt.17, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Giysi ve Ayakkabı Tüketiminde Markaya yönelik Davranış ve Tercihleri

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.14, ss.1-14, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Öğretimdeki Gençlerin Konut Koşulları ve Konutun Gencin Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Gazi Eğitim Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.1-17, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HASTA ROLÜNDEN MAHKÛM ROLÜNE: KELEPÇELİ OLMAK

ULUSLARARASI 5. ADLİ HEMŞİRELİK, 4. ADLİ SOSYAL HİZMET, 3. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 Kasım 2019

Sosyal yaşlanma ve Yaşlı Hakları

Uluslararası V. Adli Hemşirelik IV. Adli Sosyal Hizmet III. Adli Gerontoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2019, ss.84-90

Yaşlı bakımı Programı Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları

3. uluslararası Sağlık Bilimleri kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

Türk Toplumunda Yaşlılık: Yetişkin Bireylerin Yaşlılık Dönemi Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma

38. Uluslar Arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10 - 15 Eylül 2007, ss.61-73

Yerinde Yaşlanma

VII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Karabük, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşlı Bakımında Ailenin Rolü

Yaşlılık Yeni Yüzyılın Gerçeği, Velittin Kalınkara, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.117-140, 2019

Yaşlılığın sosyal Boyutu

Kırgızıstan’xxda Gençlerin Yaşlılara Yönelik Tutumları, Harun Ceylan, Editör, BYR Publishing House, Bishkek, ss.51-76, 2018

Yaşlı Bakımının Temel İlkeleri

Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, 2017

Geçmişten Günümüze Yaşlılık.

Yaşlılık Sosyolojisi, Harun Ceylan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1-18, 2016

Yerinde Yaşlanma

Yaşlılık Disiplinler Arası Yaklaşım Sorunlar Çözümler 2, Velittin Kalınkara, Editör, Nobel Kitap, İstanbul, ss.399-422, 2016

Çalışan Kadınların Giyim Sorunları

Dünyada Türkiye de Kadın ve Şiddet, Korkmaz Murat, Demiray Emine, Sevil Ümran, Hablemitoğlu Şengül, TAŞKIRAN Yavuz, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.139-66, 2015

Türkiye Emekli Profili

Türkiye Emekliler Derneği, Ankara, 2012

Farklı Boyutlarıyla Yaşlılık

Türkiye Emekliler Derneği, Ankara, 2005

Bilirkişi Raporları