Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mimari Tasarımda Yer’e Özgü Kavramının 2000 Yılı Sonrası Ayvacık Konutları Üzerinden İncelenmesi

ONLINE JOURNAL OF ART AND DESIGN, vol.10, no.4, pp.250-267, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kapadokya Bölgesi - Uçhisar Evlerinin Kural Tabanlı Analizi.

ONLINE JOURNAL OF ART AND DESIGN, vol.10, no.4, pp.205-220, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

KAVRAMSAL TASARIMDA YAPI BİLGİ MODELLEMESİ İLE TASARIM SÜRECİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK

International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, vol.6, no.1, pp.40-53, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mimari Tasarım Sürecinde Üretken Geometrik Yaklaşımlarla Bilginin Dönüşümü

ONLINE JOURNAL OF ART AND DESIGN, vol.10, no.1, pp.199-213, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Menteşeoğulları Beyliği Dönemi Hamamları’nın İncelenmesi ve Morfolojik Analizi

ONLINE JOURNAL OF ART AND DESIGN, vol.9, no.4, pp.269-293, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

DOCUMENTING RURAL ARCHITECTURAL HERITAGE: ANKARA FETHIYE VILLAGE

Gazi University Journal of Science Part B arts humanities design and planning, vol.7, no.3, pp.347-356, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact Of Dıfferent Implementatıons Of Urban Transformatıon To Spatıal Set-Up: Example Mamak In Ankara Provınce

Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanıtıes, Desıgn And Plannıng, vol.7, no.2, pp.269-281, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Development Of A Desıgn Model For The Formatıon Of Hıgh-Speed Traın Statıons

Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanıtıes, Desıgn And Plannıng, vol.7, no.4, pp.497-504, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Concept Of The Infınıte Space Concept On The Chaos Theory In Postmodern Socıetıes

Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanıtıes, Desıgn And Plannıng, vol.7, no.2, pp.283-288, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Architectural Product Design with Nature-Inspired Shaping Approach: Biomimesis.

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.4, no.5, pp.23-30, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Shape Grammar Analysis And Comparison Of The Traditional And New Urban Textures In Sivrihisar Eskişehir

Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanıtıes, Desıgn And Plannıng, vol.6, no.2, pp.113-124, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis Of Traditional And Generative Shaping Approaches Through Architectural Project Contests.

Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanıtıes, Desıgn And Plannıng, vol.6, no.2, pp.125-131, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentsel Bir Arayüz Olan Cephe Elemanının Genetik Algoritma İle Yeniden Üretilmesi Üzerine Bir Çalışma

Journal Of Institute Of Economic Development And Social Researches, vol.4, no.11, pp.529-538, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Study On Utilzation Of Tecniques Of Interactive Animation In The Architectural Basic Desıgn Education

Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanıtıes, Desıgn And Plannıng, vol.6, no.1, pp.1-7, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluating The Organization Of Urban Environments Through Virtual Media: The Example Of Video Games.

Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanıtıes, Desıgn And Plannıng, vol.6, no.1, pp.9-18, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A BIOMIMETIC APPROACH FOR GENERATING CONCEPT IN EARLY DESIGN STAGE: THE DESIGN ACTIVITY MODEL

International Refereed Journal Of Architecture and Design, vol.0, no.15, pp.135-159, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğa – Mekan İlişkisini Konut Mimarisi Üzerinden Biyofilik Olarak Okumak

2. Ispec Ulusal Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Turkey, 17 January 2022, pp.18-30

Mimaride Geometrik Kuralların Farklı Kullanım Alanları: Altın Oran Ve Fraktal Geometri

2. Ispec Ulusal Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Turkey, 17 January 2022, pp.1-9

Mimaride Kullanılan Gerçeklik Araçları Ve Uygulamalarının Karşılaştırılması

2. Ispec Ulusal Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Turkey, 17 January 2022, pp.10-17

Kapadokya Bölgesi Kaya Oyma Yapıların Kural Tabanlı Analizi: Ortahisar Örneği

2. Ispec Ulusal Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Turkey, 17 January 2022, pp.40-48

Üretken Biçıimlendirme Yaklaşımlarından Kendini̇ Organize Eden Sistemler İle Kentsel Durak Tasarımı

International Congress on Art and Design Research and Exhibition ART&DESIGN-2021, Niğde, Turkey, 21 June 2021, pp.1443-1451

Kent Meydanları için Genetik Algoritma Tabanlı Tasarım Alternatifleri̇ Oluşturma Yöntemi

International Congress on Art and Design Research and Exhibition ART&DESIGN-2021, Niğde, Turkey, 21 June 2021, pp.1419-1430

Kural Tabanlı Tasarım İle Kentsel Alan Üretmeye Yönelik Öneri̇”

International Congress on Art and Design Research and Exhibition ART&DESIGN-2021, Turkey, 21 June 2021, pp.1452-1462

Doğadaki̇ Düzenleri̇ Ve Tepkimeleri̇ Örnek Alan Kentsel Bir Kinetik Durak Tasarımı

International Congress on Art and Design Research and Exhibition ART&DESIGN-2021, Turkey, 21 June 2021, pp.1463-1474

Lı̇ndenmayer Sı̇stem Tabanlı Üretken Tasarım Örneğı̇: Kentsel Eleman Önerı̇sı̇

International Congress on Art and Design Research and Exhibition ART&DESIGN-2021, Niğde, Turkey, 21 June 2021, pp.1410-1418

Fraktal Kurguya Dayalı Kentsel Durak Tasarımı

International Congress on Art and Design Research and Exhibition ART&DESIGN-2021, Turkey, 21 June 2021, pp.1431-1442

Geleneksel Mimari Dilin Çözümlenmesinde Kullanılan Üretken Bir Metot Önerisi: Bursa Hanlar Bölgesi

ISAS 2019- 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies: Section Fine Arts, Design and Architecture, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.81-87

Boşluğun Strüktüre Edilmesinde Kullanılabilecek Biyomimetik Bir Yaklaşım: Kuş Yuvası

ISMS- 6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.114-126

Biçim Grameri İle Kent Strüktürü Üzerine Denemeler

ISMS- 6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.141-155

Boşluğun Strüktürü: Hilbert Küp Ve Menger Küp Örnekleri Üzerinden Fraktal Analizi

ISMS- 6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.99-113

Biyomimesisin Ayçiçeği Bitkisi Örneği İle Küpe Strüktüre Edilmesi

ISMS- 6th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.156-168

Tokat Geleneksel Konut Dokusunun Biçim Grameri İle Analizi: Tokat İli Bey Sokak Örneği

ISAS 2019- 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies: Section Fine Arts, Design and Architecture, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, pp.102-108

Fraktal Analize Dayalı Bir Yöntem ‘Doğanın Unutkan Bahçıvanları’ Sincaplar İçin Barınak Tasarımı

ISAS 2019- 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies: Section Fine Arts, Design and Architecture, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, pp.75-80

Geleneksel Mimari Dilin Çözümlenmesinde Kullanılan Üretken Bir Metot Önerisi: Bursa Hanlar Bölgesi

ISAS 2019- 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies: Section Fine Arts, Design and Architecture, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, pp.81-87 Creative Commons License

Bio-Entegre Konsept Geliştirme Modeli İle Tasarlanan Yaşam Alanı Saka Kuşları İçin Barınak Tasarımı

ISAS 2019- 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies: Section Fine Arts, Design and Architecture, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, pp.94-97

Üretken Geometrik Yaklaşımlar ile Kentsel Strüktür Üzerine Denemeler

ISAS 2019- 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies: Section Fine Arts, Design and Architecture, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, pp.359-365

“Biyomimikri Yöntemiyle Tasarlanmış Bir Yaşamalanı: Salyangoz Barınağı

ISAS 2019- 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies: Section Fine Arts, Design and Architecture, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, pp.88-93

Fraktal geometri yöntemi ile tasarlanmış üretken bir yaşam alanı tasarımı: Karınca Barınağı

ISAS 2019- 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies: Section Fine Arts, Design and Architecture, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, pp.119-123

Doğadaki Fraktal Düzenden İlham Alarak Tasarlanmış Bir Yaşam Alanı:Yarasalar İçin Bir Barınak

ISAS 2019- 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies: Section Fine Arts, Design and Architecture, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, pp.113-118

Fraktal Kurguya Dayalı Kafkas Çoban Köpeği Barınak Tasarımı

ISAS 2019- 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies: Section Fine Arts, Design and Architecture, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, pp.98-101

Tasarım-Üretim İşbirliği Sürecinde Parametrik Tasarım Yazılımlarının Sürece Katkısına Yönelik Bir Model Önerisi: Revit-Dynamo Örneği

ISAS 2019- 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies: Section Fine Arts, Design and Architecture, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, pp.366-371

Biyomimikri Yöntemiyle Tasarlanmış Bir Yaşam Formu - Kabuğu: Yarasa Evi

ISAS 2019- 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies: Section Fine Arts, Design and Architecture, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, pp.109-112

Mimarlık Öğrencilerinin Kentte Konut Tasarımı Problemine Geleneksel Yöntem ve Üretken Sistem ile Yaklaşımlarının İncelenmesi

ISAS 2019- 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies: Section Fine Arts, Design and Architecture, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.4, pp.352-358

Biyomimikri Yöntemiyle Tasarlanmış Bir Yaşam Formu - Kabuğu: Yarasa Evi

3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Turkey, 19 April 2019

Kent Ölçeğinde Değişim / Dönüşüm Kavramının Doğal Çevre Temelli Biyomimikri ve Temiz Enerjili Sistem ile Entegrasyonu Üzerine Bir Deneme

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.1, pp.275-281

Kentsel Öge Olarak Hamamların Değerlendirilmesi: Beçin-Balat Antik Kent Örneği

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.4, pp.284-293

Sivrihisar İlçesi Geleneksel Kent Dokusunda Özgünlük Kurgusunun Kural Tabanlı Analiz Yöntemi ile Analizi

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.1, pp.267-274

Sonsuz Mekan Kavraminin Post Modern Toplumlarda Kaos Teori̇si̇ Üzeri̇nden Okunmasi

II. Uluslararası Multidisipliner alışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018

Genetik Algoritma Yaklaşımının Mimaride Kullanımı Ve Örneklerle Genotip Oluşturma

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi-, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.146-157

DOĞA TEMELLİ ALGORİTMİK TASARIM YAKLAŞIMI:BİYOMİMESİS YOLUYLA KONSEPT BİR ÖRTÜ TASARIMI

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.679-693

Kentsel Dönüşümün Farklı Uygulamalarının Mekânsal Örgütlenmeye Etkisi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.158-172

Mimarlıkta Biçimlendirme Yaklaşımlarında Bilgi Teknolojilerinin Etkisi: Üretken Biçimlendirme Yaklaşımları

UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, vol.3, pp.1921-1929

Mimarlıkta Yenilikçi Tasarım Yaklaşımları Olarak: Üretken Biçimlendirme Yaklaşımları

ISAS 2018- Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies Bildiriler Kitabı, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.323-326

Sivrihisar Geleneksel Konutlarinin Mekansal Kullanim Bağlaminda Biçim Grameri İle İrdelenmesi Ve Geleneksel Kent Dokusundaki Kurgusu

ISAS 2018- Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.312-317

Menteşeoğulları Beyliği Dönemi Hamamları’nın Kural Tabanlı Analiz Yöntemi İle Mekan Kurgusunun Çözümlenmesine Yönelik Araştırma

ISAS 2018- Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.305-311

Yozgat Tarihi Camilerinin İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU:Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları, Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.338-352

Mimarlık Eğitiminde Tasarım Sürecinin GeliştirilmesindeKulanılabilecek Üretken Bir Yöntem Önerisi

1. ULUSLARARASI SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.103-109

Mimari Tasarım Eğitimi Sürecinde SürdürülebilirGeometrik Bir Arayış Olarak Voronoi

1. ULUSLARARASI SANAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.95-102

ÇAĞDAŞ CAMİ MİMARİSİNDE BİR TASARIM ARAYIŞI BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI ÖNERİSİ

Çağımızda Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslararası Sempozyumu, Giresun, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.450-464

Çağdaş Cami Mimarisinde bir tasarım arayışı Büyükada Çarşı camii Mimari Fikir Yarışması Önerisi

ÇAĞIMIZDA CAMİ MİMARİSİNDE ARAYIŞLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Giresun, Turkey, 18 - 20 November 2016, vol.1, pp.450-465

BÜTÜNLEŞİK MİMARİ TASARIM ÖNERİSİ OLARAK DİJİTAL ORTAMDA VORONOİ ÖRÜNTÜSÜ OLUŞTURMA

2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.714-715

STADYUM YAPILARINDAKİ STRÜKTÜR SİSTEMİNİN BİÇİM OLUŞUMUNA ETKİSİ

2. mühendislik mimarlık tasarım kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.131-132

Arkeolojik Sit Alanlarda Kullanılan İn Situ Koruma Örtülerinin Tasarımına Yönelik Geliştirilen Üretken Biyo Mimetik Denemeler

VIII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı Ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 26 September 2014, pp.285-291

An Experiment on Concept Of Sustainability in Architectural Design Education Generating Design with Recycling Materials

ISBS 2015- 2nd International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.248-252

Reflection of the professional working culture in architecture education summer office practice

CY-ICER 2015, 4th Cyprus International Conference on Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 21 March 2015

Different design culture strategies in architectural design education holistic and algorithmic methods

CY-ICER 2015, 4th Cyprus International Conference on Educational Research, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 21 March 2015

Cumhuriyetten Günümüze Kent-Konut İlişkisi: İstanbul Örneği

Uluslararası Cumhuriyetten Günümüze Şehir ve Şehircilik Sempozyumu, Çorum, Turkey, 2 - 04 November 2012, pp.191-201

Yerellikten küreselleşmeye alışveriş kavramının kentsel dönüşüme etkisinin incelenmesi

1.ULUSLARARASI KENTSEL PLANLAMA,MİMARLIK, TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, vol.2, pp.1013-1023

Yerellikten Küreselleşmeye Alışveriş Kavramının Kentsel Dönüşüme Etkisinin İncelenmesi

UPAD 2014-1st International Urban Planning, Architecture and Design Congress, Ankara, Turkey, 8 - 11 May 2014, vol.2, pp.1013-1022

İslam ın Eğitim Fonksiyonunun Eğitim Mekanları Üzerine Etkisi Cami Ve Medreseler

Uluslararası Gençlik Ve Kültürel Mirasımız Kongresi, Samsun, Turkey, 16 - 18 May 2014, vol.1, pp.417-427

Gençlerin Aile İçinde Değişen Rollerinin Konut Mekansal Örgütlenmesine Etkisi

Uluslararası Gençlik Ve Kültürel Mirasımız Kongresi, Samsun, Turkey, 16 - 18 May 2014, vol.2, pp.359-369

Eğitim Programı Mekan İlişkisi Sınıf Ölçeğinde Bir İnceleme

Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 November 2009, pp.182-190 Sustainable Development

Gençlerin aile içindeki değişen rollerinin konut mekansal örgütlenmesine etkisi

GENÇLİK VE KÜLTÜREL MİRASIMIZ ULUSLARARASI KONGRESİ, Samsun, Turkey, 16 - 18 May 2014, vol.2, pp.359-371

İslam ın Eğitim Fonksiyonunun Mekanlar Üzerinden İncelenmesi Cami ve Medrese Yapıları

GENÇLİK VE KÜLTÜREL MİRASIMIZ ULUSLARARASI KONGRESİ, Samsun, Turkey, 16 - 18 May 2014, vol.1, pp.417-431

Proposing A Computer Aided Generative Model Formed By Ecologic Factors İn Conceptual Architectural Design Process

INSODE 2014- 4 th.World Conerence on Innovation and Computer Sciences, ROMA, Italy, 11 - 13 April 2014

Proposing A Computer Aided Model Developed By Rule Based Approaches İn Conceptual Architectural Design Process

INSODE 2014- 4 th.World Conerence on Innovation and Computer Sciences, ROMA, Italy, 11 - 13 April 2014

A Practice Upon Transformation Of Creative Data At Architectural Basic Design Education

3rd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), Nicosia, CYPRUS, 30 January - 01 February 2014, vol.143, pp.389-393 identifier

Proposing a Model Developed by Rule based Approaches in Architectural Design Education

3rd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), Nicosia, CYPRUS, 30 January - 01 February 2014, vol.143, pp.334-338 Sustainable Development identifier

A Proposition Regarding The Improving of Visual Intelligence and Geometric Abstraction Concept in Architecture Students

3rd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2013, vol.131, pp.450-452 identifier

Proposing A Generative Model Developed By Ecologic Approaches In Architectural Design Education

3rd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), Nicosia, CYPRUS, 30 January - 01 February 2014, vol.143, pp.330-333 Sustainable Development identifier

Yüksek Binaların Biçimlenmesinde Ekolojik Etkenli Yaklaşımlar Akıllı Giydirme Cepheler

Uluslararası Çevre ve Tasarım Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 13 December 2013, pp.147-156

Mimari Tasarım Eğitiminde Doğal Çevre Temelli Üretken Yaklaşımlar

Uluslararası Çevre ve Tasarım Kongresi, Bursa, Turkey, 12 - 13 December 2013, pp.69-76

Pişmiş Toprak Yapı Malzemesinin Tarihi Yapılarda Farklı Kullanımına Bir Örnek Künk Ve Küpler

7. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 11 - 12 September 2013, pp.379-387

Geleneksel Mimaride Pişmiş Toprak Yapı Malzemesinin Kullanımı Tuğla Döşemeler

7. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 11 - 12 September 2013, pp.433-442

Halk Mimarisinde Kullanılan Su Öğesinin Sürdürülebilir Tasarımı Denemesi

Uluslararası Halk Kültüründe Su kongresi, Tekirdağ, Turkey, 7 - 08 November 2013

Pişmiş toprak Yapı malzemesinin tarihi yapılarda farklı kullanımına bir örnek Künkler ve küpler

7.ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 9 - 22 September 2013, vol.1, pp.433-444

Ekolojik Konut Tasarımının Biçimlenmesinde Yaratıcı Bir Yöntem Biyomimesis

Akıllı ve Yeşil Binalar Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 24 May 2013, pp.41-46

Comparıng Holistic and Algorithmic Methods in Architectural Design Education

2nd World Conference on Design, Arts and Education (WCDAE-2013), BÜKREŞ, Romania, 1 - 04 April 2013

A Study on The Development of Creative Knowledge During The Process of Architectural Education

WCES 2013- World conference on educational sciences, ROMA, Italy, 1 - 03 February 2013

Mimari Tasarım Eğitiminde Bir Doku Olarak Mermer Kullanılması İle Biçim Üretmeye Yönelik Bir Yaklaşımın Geliştirilmesi

MERSEM 2012- 8. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi, AFYON, Turkey, 13 - 15 December 2012

Modern Ve Modern Sonrası Dönem Mimari Biçimlenmesinde Farklı Bir Araç Olarak Tuğla Kullanımı

6. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 15 - 16 November 2012, pp.505-516

Modern ve Modern Sonrası Dönem Mimari Biçimlenmesinde Farklı Bir Araç Olarak Tuğla Kullanımı

6. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 10 - 23 September 2012, pp.505-516

Study on Defining Utilization Steps of Tradiational and Digital Tools in Architectural Design Education

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2012, vol.51, pp.239-243 identifier

Utilization of digital-alghoritmic design tools in architectural basic design education

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2012, vol.51, pp.307-310 identifier

Development of an approach for producing architectural form in architectural design education

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2012, vol.51, pp.222-227 identifier

Comparison of traditional and digital visualization technologies in architectural design education

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2012, vol.51, pp.69-73 identifier

Experience of tradiational teaching methods in architectural design eduacation: "mimesis technique"

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2012, vol.51, pp.234-238 identifier

Yüksek Yapıların Giydirme Cephelerinde Doğal Taş Kullanımının Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Mermer ve Doğaltaşlar Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 February 2010, pp.227-239

Geleneksel Konut Cephelerinin Mimari Tasarım Dili Bağlamında Değerlendirilmesi Beypazarı Örneği

V. Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Edirne, Turkey, 2 - 03 April 2009, pp.203-210 Sustainable Development

Future Is Today Benefits and Weaknesses of Architectural Design Education in Remote Digital Environment

5th International Architecture and Engineering Symposiums; Creating the Future;-- ARCH 08: 5th International Symposium on Architecture and Interior Architecture, Lefke, Cyprus (Kktc), 4 - 05 December 2008, pp.1-10

Mimari Sanal Gerçeklik Ortamlarında Algı Psikolojisi

Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim 2006, Denizli, Turkey, 9 - 11 February 2006

Books & Book Chapters

Kentsel Açık Alan ve Donatı Tasarımında Kural Tabanlı Yaklaşımların Bir Deneme Üzerinde Kullanımı

in: Mimarlık Alanında Farklı Yaklaşımlar, ARZU ÇAĞLAR, Editor, Nobel Bilimsel Yayınları, Ankara, pp.77-118, 2022

Mimarlık Temel Eğitiminde Kavramsal Tasarım Sürecinde Algoritmik Düşünme Sisteminin Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Çalışma

in: Mimarlık Alanında Farklı Yaklaşımlar, ARZU ÇAĞLAR, Editor, Nobel Bilimsel Yayınları, Ankara, pp.59-76, 2022

DOĞADAKİ GEOMETRİK DÜZENDEN İLHAM ALARAKHACMİ ÖRGÜTLEME ÜZERİNE BİR DENEME:VORONOİ DİYAGRAMLARI

in: MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIMDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Dr. Öğr. Üyesi Gordana ROVĆANIN, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Editor, Ivpe, Cetinje, pp.13-26, 2019

DOĞADAKİ GEOMETRİK DÜZENDEN İLHAM ALARAK HACMİ ÖRGÜTLEME ÜZERİNE BİR DENEME:VORONOİ DİYAGRAMLARI

in: MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIMDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Dr. Öğr. Üyesi Gordana ROVĆANIN, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Editor, Ivpe, pp.13-26, 2019

Orta Anadolu’da bulunan Tatar Yerleşimlerinden Ankara İli Haymana İlçesi Ahırlıkuyu Köyünün ÖZgün Kırsal Mimari Dokusunun Belgelenmesi

in: Tasarım Koruma ( Prof.Dr. Zülküf Güneli’xxye Armağan), Emine Ekinci Dağtekin, Fatma Meral Halifeoğlu, Gülin Payaslı Oğuz, Havva Özyılmaz, Editor, Birsen Yayınevi, İstanbul, pp.33-50, 2018

Kentsel Bir Arayüz Olan Cephelerin Tasarım Dilinin Süreklilik / Süreksizlik İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Anafartalar Caddesi Örneği

in: Mimari, Koruma, Yenileme ve Restorasyon ( Prof.Dr. Işık Aksulu’ya Armağan), Özlem Sağıroğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.253-271, 2017

Geleneksel Kent Dokusu ile Konut Mekansal Örgütlenme İlişkisi Üzerine Sentaktik Bir Analiz: Ankara Ulucanlar Mahallesi

in: , Mimari, koruma, yenileme ve Restorasyon ( Prof.Dr. Işık Aksulu’ya Armağan), Özlem Sağıroğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.287-299, 2017