Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1993 - 2000 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr), Türkiye

 • 1987 - 1993 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000 Doktora

  Türkiye’xxde halk arasında diabetes mellitus hastalığının tedavisinde kullanılan mersin uçucu yağı (Myrtii oleum) üzerine biyokimyasal çalışmalar

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr)

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Eleştirel Düşünme ve Sanat Kurulu Eğitici Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Diğer

 • 2019Temel İyi Klinik Uygulamalar

  Sağlık ve Tıp , Klinik Araştırmalar Derneği

 • 2019Probleme Dayalı Öğrenim Yönlendirici Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2016PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları, Yaşambilimleri ve Biyoteknoloji Kursları

  Sağlık ve Tıp , Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

 • 2016Biyolojik Varyasyon Kursu

  Sağlık ve Tıp , Diğer

 • 2015Uygulamalı Temel Akım (Flow) Sitometri Kursu

  Sağlık ve Tıp , Diğer

 • 2015Akılcı İlaç Kullanımı Eğitici Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2015Klinik Laboratuvarlarda LC-MS/MS Deneyimlerinin Paylaşımı ve LC-MS/MS Uygulamaları Kursu,

  Sağlık ve Tıp , DİĞER

 • 2014Eğiticilerin Eğitimi Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Hacettepe Üniversitesi

 • 2014Uzaktan Eğitim ve Çalıştaylarla Harmanlanmış Proje Çevrim ve Yönetim (Project Cycle Management, PCM) Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , DİĞER

 • 2013Aution Eleven Strip Cihazı, Kullanıcı Eğitim Programı

  Sağlık ve Tıp , diğer

 • 2013RANDOX Marka RXImola Model Biyokimya Cihazı Kullanıcı Eğitim Program

  Sağlık ve Tıp , diğer

 • 2012 II. Hücre Ölümü Araştırma Teknikleri Teorik Kursu

  Sağlık ve Tıp , diğer

 • 2012Course on: Human population studies with genetic biomarkers: Measure of exposure, assessment of damage, and detection of susceptibility

  Sağlık ve Tıp , Diğer

 • 2012AB Çerçeve programı Proje Kapasitesinin Arttırılması Eğitimi,

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , diğer

 • 2010Uygulamalı Akım Sitometri Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , diğer

 • 2010Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Kursu

  Sağlık ve Tıp , diğer

 • 2010Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , diğer

 • 2009Klinik Araştırmacı Eğitim Programı

  Sağlık ve Tıp , diğer

 • 2009Real-Time PCR Kursu (Real-Time PCR Course),

  Sağlık ve Tıp , Diğer

 • 2009Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu (EthicalAspects in ClinicalTrials Course),

  Sağlık ve Tıp , Diğer

 • 200918th IOF Advanced Training Course on Osteoporosis

  Sağlık ve Tıp , Diğer

 • 2009Kanıta Dayalı Laboratuar Tıbbı Kursu (Based Evidence Labrador Medicine Course),

  Sağlık ve Tıp , diğer

 • 2007DNA Hasarı, Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi

  Sağlık ve Tıp , diğer

 • 2007Professional Practice in Clinical Chemistry: A Reviewand Update

  Sağlık ve Tıp , Diğer

 • 2006Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu

  Sağlık ve Tıp , Gazi Üniversitesi

 • 2005Serbest Radikaller, DNA Hasarı, Onarımı ve Hastalıklarla İlişkisi

  Sağlık ve Tıp , diğer

 • 2004Klinik Laboratuvarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi Eğitimi Toplantısı

  Sağlık ve Tıp , diğer

 • 2003Tanıda DNA Teknikleri, VI. Biyokimya Yaz Okulu

  Sağlık ve Tıp , DİĞER

 • 2002Klinik Laboratuvarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi Kursu

  Sağlık ve Tıp , diğer

 • 2002 Free Radical School on Measurement of Free Radicals, Evaluation of Oxidant /Antioxidant Status and Clinical Applications

  Sağlık ve Tıp , Diğer

 • 2001Free Radicals, NitricOxide, and Inflammation: Molecular, Biochemical, and ClinicalAspects, Advanced Course (NATO)

  Sağlık ve Tıp , Diğer

 • 2001Reaktif Oksijen ve Nitrojen Oksit Türleri: Yapımları, Fonksiyonları ve Toksik Etkileri Kurs

  Sağlık ve Tıp , Diğer

 • 2000Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler

  Sağlık ve Tıp , üniversite

 • 1997İç Hastalıkları 2. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

  Sağlık ve Tıp , diğer

 • 1996İlkyardım Eğiticilerin Eğitimi Programı

  Sağlık ve Tıp , diğer

 • 1996İç Hastalıkları 1. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

  Sağlık ve Tıp , diğer