Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hafif TUAS’ta Yaklaşım: Konservatif izlem mi; PAP tedavisi mi?

2. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Sanal Kongresi, 29 October 2021

SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM in OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME

2nd International Şişli Science Congress, İstanbul, Turkey, 27 May 2021

Epilepsy and Psychosis

4th International Congress on Agriculture, Environment and Health, Aydın, Turkey, 20 - 22 May 2021

Depression in Caregivers of Dementia Patients

4th International Congress on Agriculture, Environment and Health, Aydın, Turkey, 20 - 22 May 2021

Sudden Unexpected Death in Epilepsy

4th International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021

Tıkayıcı uyku apne sendromunda CRP/Albumin oranı ve hastalık düzeyi ilişkisi

1. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Sanal Kongresi, Turkey, 20 - 22 November 2020

Vitamin B12 deficiency in obstructive sleep apnea syndrome

3rd International Congress on Agriculture, Environment and Health, 12 - 14 November 2020

TUAS’DA RUTİN HEMATOLOJİK PARAMETRELER KARDİYOVASKÜLER RİSKİ YANSITIR MI?

20. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 06 October 2019, pp.122-123

Hemifacial Spasm and Related Comorbidities

International Congress of Parkinson’xxs Disease and Movement Disorders, NJ, United States Of America, 22 - 26 February 2019, vol.34

Prediction of Systemic Inflammation in OSA Syndrome: Traditional vs. New Biomarkers?

35. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG - EMG Kongresi, Turkey, 3 - 07 April 2019, pp.62

EVALUATION OF VENTRICULAR REPOLARIZATION PARAMETERS IN EPILEPSY PATIENTS

32nd International Epilepsy Congress, Barcelona, Spain, 2 - 06 September 2017, vol.58 identifier

Olfactory functioning in early multiple sclerosis : Sniffin' sticks test study

22nd World Congress of Neurology (WCN), Santiago, Chile, 31 October - 05 November 2015, vol.357 Creative Commons License identifier

EEG’yi tedavi etmemeli(mi)yiz?

3. Ulusal Epilepsi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 2015

“Acquired Cerebellar Syndrome

18th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 8 - 12 June 2014, vol.29, pp.557

Sporadik Creutzfeldt Jacob Hastalığı: Olgu Sunumu

46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 09 December 2010, vol.16, pp.201

Santral sinir sistemi ve orbital tutulum ile seyreden sarkoidozis olgusu

46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 09 December 2010, vol.16, pp.222

Tekrarlayan geçici iskemik ataklarla seyreden bir POEMS olgusu

46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 09 December 2010, pp.133

Radyolojik izole sendromlu bir multiple skleroz olgusu

45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 15 November 2009, vol.15, pp.198

Books & Book Chapters

Serebellum ve Kognisyon

in: Nöropsikiyatrik Açıdan Serebellum - 2021, Prof. Dr. Behçet Coşar, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.40-47, 2021

Nonkonvulzif Status Epileptikus

in: Epilepside Ayırıcı Tanı - 2021, Kutluhan Süleyman; Yürekli Vedat Ali, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.42-48, 2021

Epilepsi Cerrahisi Hastalarında İnvaziv EEG Endikasyonları

in: Epilepsi Cerrahisi - 2021, Galip Zihni Sanus, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.36-44, 2021

Epilepsi Medikal Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

in: Nörolojide Güncel Yaklaşımlar, Uysal Armağan, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.29-54, 2020

mTOR İnhibitörleri ve Medikal Marijuana'nın Epilepsi Tedavisindeki Yeri

in: Epilepside Tedavi, Bora İbrahim Hakkı, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, pp.83-91, 2019