Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

"Teselleme"s in Turkish Folk Literature

MILLI FOLKLOR, no.118, pp.19-26, 2018 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Oğuz Grubu Türk Kahramanlık Destanlarında Kadın

Türkiz, no.39, pp.25-44, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bektaşi Fıkralarında Büyülü Gerçekçilik

Sempozyum, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.1, pp.601-609

Psikanalitik Yaklaşıma Göre ”Ahu Melek” Masalı

sempozyum, ÜSKÜP, Macedonia, 9 - 11 July 2018, pp.81-87 Creative Commons License

Oğuz Grubu Türk Kahramanlık Destanlarında Eş Seçimi

III. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 08 October 2015, vol.1, pp.341-347

Artvin-Yusufeli Âşıklık Geleneğinde Yer Alan Kadın Ozanlar

Geçmişten Geleceğe Yusufeli Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 June 2010, vol.1, pp.523-530

Books & Book Chapters