Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reduction of the dislocated hips with the Tubingen hip flexion splint in infants

INTERNATIONAL ORTHOPAEDICS, cilt.43, sa.9, ss.2099-2103, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The role of ADAMTS genes in the end stage of hip osteoarthritis

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.53, sa.2, ss.140-144, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

One patient, one bone, and two different tumoral lesions

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.27, sa.1, ss.51-53, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Which modality is the best choice in distal radius fractures treated with two different Kirschner wire fixation and immobilization techniques?

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.21, sa.2, ss.119-126, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Role of ADAMTS9 Gene Promoter (Ca) Repeat in Developmental Hip Dysplasia

CLINICAL AND INVESTIGATIVE MEDICINE, cilt.38, sa.4, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Situs inversus of the fibula: medialized fibula

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.26, sa.1, ss.60-62, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Functional treatment of developmental hip dysplasia with the Tubingen hip flexion splint

HIP INTERNATIONAL, cilt.24, sa.3, ss.295-301, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Management of tumors and tumor-like lesions of the hand: a review of 191 patients

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.24, sa.3, ss.149-155, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Solitary epithelioid hemangioendothelioma of the metacarpal

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.24, sa.3, ss.182-186, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Serebral palside ortopedik cerrahi yaklaşımları

Türkiye, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Charcot Arthropaty Caused by Syringomyelia: Case Report

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.26, sa.4, ss.209-211, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Functional Evaluation of Partial Hip Arthroplasty in Patients with Hip Fractures

Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An unusual case of neglected bilateral isolated aplasia of the patella in a 21 year old patient A case report

Formosan Journal of Musculoskeletal Disorders, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postpartum sakral tres kırığı

Türkiye Klinikleri J Gynecol obst, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Blount disease bowlegs may not always be a physiological

Kuwait Medical Journal, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda osteomiyelit ve septik artritler

Journal of Pediatric Infection /, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary angiosarcoma of the fibula a case report

Acta Orthop Belg, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chondromyxoid fibroma an evaluation of 11 patients

Acta Orthop Traumatol Turc, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antegrade locked nailing of adult femoral shaft fractures and non unions a retrospective review of 48 cases

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.60, sa.3, ss.123-129, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir subungual egzostoz olgusu

Yeni tıp dergisi, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

External application of hypertonic salt solution for treatment of posttraumatic oedema

Acta Orthop Belg, cilt.71, sa.4, ss.472-476, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alkalen fosfataz Yüksekliği Araştırılan bir vaka

Yeni Tıp Dergisi, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Skolyoz Tedavisinde Korse Kullanımı

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalkaneal Tuberositas ın avulsiyon kırığı

Artroplasti Artroskopik cerrahi, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Management of distal humerus fractures in adults

Arch Orthop Trauma Surg, cilt.119, ss.467-469, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GKD de Konservatif Tedavi

28. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 30 Ekim - 04 Kasım 2018

Son Evre Kalça osteoartritinde ADAMTS genlerinin rolü

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Antalya, 30 Ekim - 04 Kasım 2018

Tibiada doğumsal posteromedial eğrilik ile gelişimsel kalça displazisi birlikteliği

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017

Fibulanın situs inversusu

1. Ulusal Çocuk Ortopedi Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Mart 2016

An Unusual Case Of Neglected Bilateral IsolatedAplasia Of The Patella In A 21 Year Old Patient

16th EFORT Congress. 27-29 May 2015. Prague,Czech Rebublic, 27 - 29 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Displastik Zeminde Kalça Artroplastisi

Eklem Hastaliklari Tedavisinde Guncel Yaklasimlar, Osman Şahap Atik, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.44-50, 2019