Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Provincial Chief Secretary in the Ottoman Administration

BELLETEN, cilt.84, sa.299, ss.297-313, 2020 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

XVI. Asırda Selânik Şehrinde İhtida

History Studies, cilt.12, sa.5, ss.2543-2555, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebran-ı Etrak: Osmanlı anlayışında din ve kavmiyet

Archivum Ottomanicum, sa.34, ss.123-128, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarihe Yardımcı İlim Olarak Mikrobiyoloji

Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE 2019), Bolu, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.67-70

Bağımsızlık Sonrası Kazakistanı’nda Kültür Değişimi

20. Yüzyıl Başlarından Günümüze Türk Dünyası’ndaki Siyasi, İktisadi ve Kültürel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu, Almati, Kazakistan, 24 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.816-833

Osmanlı Kültürünün Bir Unsuru: Orta Asya Türk Kültürü

Orta Asya Türk Kültürünün Anadolu Kültürüne Etkileri Uluslararası Sempozyumu, Toskent, Özbekistan, 18 Haziran 2019, ss.13-14

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlı Kültüründe Orta Asya Unsurları

İbn Haldun Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-VI, Yunus Emre Tansü, Editör, İKSAD Yayınevi, Ankara, ss.237-264, 2020

Orhun Âbidelerinin Oğuzları

Tonyukuk Kitabı, Kürşat Yıldırım, Editör, Türk Ocakları İstanbul Şubesi, İstanbul, ss.433-451, 2020

Oğuzların Eymür Boyu

Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal’a Armağan, Nurgül Bozkurt, Zübeyde Güneş Yağcı, Editör, Berikan Yayınları, Ankara, ss.65-69, 2019

Oğuzlarda Levirat Âdeti

Altay Toplulukları Aile ve Aile Değerleri, İlhan Şahin, Fahri Solak, Güljanat K. Ercilasun, M. Bilal Çelik, Aymira Taşbaş, Erhan Taşbaş, Editör, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İstanbul, ss.175-181, 2019

Mustafa Çokay ve Yeni Türkistan

Tarihin İzinde Bir Ömür: Prof. Dr. Nuri Yavuz’a Armağan, Necdet Hayta, Bahattin Demirtaş, Mustafa Can, Editör, Berikan Yayınları, Ankara, ss.778-803, 2019

A Chronology of Central Asia

Tourism in Central Asia: Cultural Potential and Challenges, Kemal Kantarci,Muzaffer Uysal,Vincent Magnini, Editör, Apple Academic Press, New Jersey, ss.331-359, 2015

Orta Asya Tarihi Kronolojisi

Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, M. Savaş Kafkasyalı, Editör, Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara, ss.471-490, 2012

Ansiklopedide Bölümler

Burgazi, Yahya bin Halil bin Çoban el-Burgazi

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.0000, 2020