Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PATİENTS’ FOOD TOLERANCE AFTER BARİATRİC SURGERY

40th ESPEN Congress, Madrid, İspanya, 1 - 04 Eylül 2018

WEIGHT LOSS EXPERIENCES OF PATIENTSBEFORE BARIATRIC SURGERY

40th ESPEN Congress, Madrid, İspanya, 1 - 04 Eylül 2018

Annelerin Tamamlayıcı Beslenmeye Geçiş Dönemindeki Tutum ve Davranışları

1. Uluslararası Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi/SANAR, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018