Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cronbach s Alpha is not a Measure of Unidimensionality or Homogeneity

Journal of Computer and Education Research, cilt.2, sa.3, ss.19-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değerbiçiciler Arası Interrater Ölçüm Güvenirliğinin Cronbach ın Alfası ile Kestirilmesi

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.30, ss.55-62, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Eğitim ve Biliminde Bilimsel Devrim Testler ya da Ölçme Araçları Güvenilir ve Geçerli Değildir

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.16, ss.116-132, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuder Richardson 20 Cronbach ın Alfası Hoyt un Varyans Analizi Genellenirlik Kuramı ve Ölçüm Güvenirliği Üzerine Bir Çalışma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.17, ss.173-193, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri