Araştırma Alanları

  • Kimya

  • İnorganik Kimya

  • Biyoinorganik Kimya

  • Geçiş Elementleri

  • Koordinasyon Kimyası

  • Yeni Ligandlar

  • Temel Bilimler