Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖN ÇAPRAZ BAĞ PRIMER TAMIRINININ KLINIK VE FONKSIYONEL SONUÇLARI

Uluslararası Katılımlı Kemik Eklem Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 28 September - 01 October 2022, pp.35-37

Ayak bileği anterior inpingement sendromu

4. Gazi Ayak Bileği Artroskopisi Kursu, Ankara, Turkey, 6 - 07 March 2020

Posterior ve çok yönlü instabilite

Omuz Artroskopisine Güncel Yaklaşımlar, Afyon, Turkey, 15 February 2020

Posterior ve çok yönlü omuz instabilitesi

Omuz artroskopisinde güncel yaklaşımlar, Van, Turkey, 01 February 2020

Biseps Uzun Başı Sorunları

13. Gazi Omuz Artroskopisi Kursu, Ankara, Turkey, 3 - 05 January 2020

Omuz SLAP lezyonları

Omuz artroskopisinde güncel yaklaşımlar, Trabzon, Turkey, 30 November 2019

Ayak bileği anterior sıkışma sendromu

Çukurova bölgesi ortopedi ve travmatoloji eğitim klinikleri aylık bilimsel toplantıları, Hatay, Turkey, 19 October 2019

Rastlantısal Bir Bulgu Olarak Artroplasti Cerrahisi Sonrası Parathormon Yüksekliği

2. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Almata, Kazakhstan, 11 - 15 September 2019

Kalça artroplastisinde baş tercihi (22-28-32-36-40 mm)

kemik eklem 2019, Muğla, Turkey, 27 - 30 April 2019

Ters omuz protezi

4. omuz akademi: Artroplasti Artroskopi kadavra uygulamalı kursu, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2019

Anterior ayak bileği sıkışma sendromu

3. ayak bileği artroskopisi kursu, Ankara, Turkey, 30 - 31 March 2019

Son Evre Kalça osteoartritinde ADAMTS genlerinin rolü

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Antalya, 30 October - 04 November 2018

Buford kompleksinin labral patolojilere etkisi

10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 2018, Ankara, Turkey, 21 - 24 March 2018

İliak kanattan otojen greft ile akromion rekonstruksiyonu

10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 2018, Ankara, Turkey, 21 - 24 March 2018

Anterior Ayak Bileği Artroskopisinde Genel Prensipler ve Anatomi

27. ULUSAL TÜRK ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI KONGRESI, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017

Isolated overlooked traumatic symptomatic scapular spine fractures

Osteosynthese International 2016 — Gerhard Küntscher Society Annual Meeting, Germany, 22 - 24 September 2016, vol.47, pp.16-17

glenohumeral instabilite ve SLAP lezyonu ilişkisi

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2015, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015

the effect of patient position to dexa measurement results

38th Annual Meeting Singapore Orthopaedic Association 2015, Singapore, Singapore, 15 - 17 October 2015

Bilek Güreşi Sırasında Oluşan Humerus KIrıkları

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 12 - 16 November 2014

Omuzun artroskopik anatomisi

Gazi omuz artroskopi kursu, Türkmenbasi, Turkmenistan, 7 - 08 June 2013

Books & Book Chapters

Akin Osteotomisi ve proksimal falanks prosedürleri

in: Halluks Valgus, Ulunay Kanatlı, Editor, US Akademi, Ankara, pp.77-81, 2022

Menisküs Kök Yırtıkları ve Rampa Lezyonlarına Yaklaşım

in: Diz Artroskopisi, Kanatlı Ulunay, Editor, US Akademi, İzmir, pp.99-115, 2021

Medial Patellofemoral Ligament Rekonstrüksiyonu

in: Diz Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editor, US AKADEMİ, pp.141-158, 2021

Dizin Artroskopik Anatomisi

in: Diz Artroskopisi, Kanatlı Ulunay, Editor, US Akademi, İzmir, pp.47-61, 2021

Anterior subakromial sıkışma

in: Omuz Artroskopisi, Ulunay KAnatlı, Editor, US Akademi, Ankara, pp.225-235, 2020

Rotator Manşet Dejenerasyonu ve Tamir Sonrası İyileşme Biyolojisi

in: Omuz Artroskopisi, Kanatlı Ulunay, Editor, US Akademi, İzmir, pp.507-510, 2020

Biseps uzun başı sorunları

in: Omuz Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Editor, US akademi, Ankara, pp.451-461, 2020

Displastik Zeminde Kalça Artroplastisi

in: Eklem Hastaliklari Tedavisinde Guncel Yaklasimlar, Osman Şahap Atik, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.44-50, 2019

Biseps uzun başı sorunarı

in: Omuz Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Mustafa Özer, Editor, US Akademi, Ankara, pp.445-452, 2019

Anterior subakromiyal sıkışma

in: Omuz Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Mustafa Özer, Editor, US Akademi, Ankara, pp.221-230, 2019

Revizyon omuz artroplastisi

in: Omuz Artroplastisi, Ulunay Kanatlı, Editor, Us Akademi, İzmir, pp.211-220, 2018

Omuz avasküler nekrozunda artroplasti

in: Omuz Artroplastisi, Ulunay Kanatlı, Editor, Us Akademi, İzmir, pp.159-166, 2018

Resection Arthroplasty

in: The Shoulder, Gazi Huri, Nicolaos K. Paschos, Editor, Springer, pp.351-359, 2017

subakromiyal sıkışma sendromu

in: Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi, ulunay kanatlı, Editor, US Akademi, Ankara, pp.291-305, 2017

Revision Shoulder Arthroplasty

in: The Shoulder, Gazi Huri, Nikolaos K. Paschos, Editor, Springer, Cham, pp.361-372, 2017

Revision Shoulder Arthroplasty

in: The Shoulder, Huri Gazi, Paschos Nikolaos K., Editor, Springer, pp.361-372, 2017

Ayak Bileği Anterior Sıkışma Sendromu

in: Ayak Bileği Artroskopisi, Ulunay Kanatlı, Mustafa Özer, Editor, Us Akademi, Ankara, pp.117-126, 2017

Resection Arthroplasty

in: The Shoulder, Gazi Huri, Nikolaos K. Paschos, Editor, Springer, Cham, pp.351-359, 2017

Diz Çevresi Kırıkları

in: Eklem Hastalıkları ve Cerrahisine Güncel Yaklaşımlar, Prof. Dr. Şahap Atik, Editor, Bilmedya, Ankara, pp.301-312, 2017

Artroskopi sonrası eklem sıvısı konfigürasyonu değişiklikleri

in: Ortopedi ve Travmatolojide Komplikasyonlar, Önder KALENDERER, Melih GÜVEN, Editor, Eflal Matbaacılık, İstanbul, pp.547-550, 2016

Subakromiyal sıkışma sendromu

in: A DAN Z YE ROTATOR MANŞET, Mustafa Karahan, Umut Akgün, Editor, Kare Yayıncılık, İstanbul, pp.107-117, 2016

OMUZ LEZYONLARI AÇIK VE ARTROSKOPİK TEDAVİSİ

in: ORTOPEDİ VE SPOR YARALANMALARI ASİSTAN KİTABI, TOLGA ATAY, Editor, DERMAN TIBBİ YAYINCILIK, Ankara, pp.726-742, 2015

PARMAK REVASKÜLERİZASYONU VE REPLANTASYONU

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLER OPERATİVE TECHNİQUES İN ORTHOPAEDİC SURGERY, Prof. Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Akif M. ÖZTÜRK, Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Prof. Dr. Cemil YILDIZ, Editor, GÜNEŞ TIP KİTAPEVİ, Ankara, pp.2888-2899, 2015

AKUT VE KRONİK PARONİŞİ VE FELONLARIN CERRAHİ TEDAVİSİ

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLER OPERATİVE TECHNİQUES İN ORTHOPAEDİC SURGERY, Prof. Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Akif M. ÖZTÜRK, Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Prof. Dr. Cemil YILDIZ, Editor, GÜNEŞ TIP KİTAPEVİ, Ankara, pp.2906-2912, 2015

EL ENJEKSİYON YARALANMALARININ CERRAHİ TEDAVİSİ

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ OPERATİVE TECHNİQUES İN ORTHOPAEDİC SURGERY, Prof. Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Akif M. ÖZTÜRK, Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Prof. Dr. Cemil YILDIZ, Editor, GÜNEŞ TIP KİTAPEVİ, Ankara, pp.2882-2887, 2015

ÖN KOL VE EL VE PARMAKLARIN KOMPARTMAN SENDROMUNDA CERRAHİ DEKOMPRESYON

in: Ortopedik Cerrahi Ameliyat Teknikleri OPERATİVE TECHNİQUES İN ORTHOPAEDİC SURGERY, Prof. Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Akif M. ÖZTÜRK, Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Prof. Dr. Cemil YILDIZ, Editor, GÜNEŞ TIP KİTAPEVİ, Ankara, pp.2875-2881, 2015

ELİN VAZOSPASTİK VE VAZOOKLİZİV HASTALIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLER OPERATİVE TECHNİQUES İN ORTHOPAEDİC SURGERY, Prof. Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Akif M. ÖZTÜRK, Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Prof. Dr. Cemil YILDIZ, Editor, GÜNEŞ TIP KİTAPEVİ, Ankara, pp.2900-2906, 2015

ELİN DERİN BOŞLUKLARININ ENFEKSİYONUN CERRAHİ TEDAVİSİ

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLER OPERATİVE TECHNİQUES İN ORTHOPAEDİC SURGERY, Prof. Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Akif M. ÖZTÜRK, Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Prof. Dr. Cemil YILDIZ, Editor, GÜNEŞ TIP KİTAPEVİ, Ankara, pp.2912-2917, 2015

EL VE ELBİLEĞİNİN SEPTİK ARTRİTİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ OPERATİVE TECHNİQUES İN ORTHOPAEDİC SURGERY, Prof. Dr. Mustafa BAŞBOZKURT, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI, Doç. Dr. Akif M. ÖZTÜRK, Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ, Prof. Dr. Cemil YILDIZ, Editor, GÜNEŞ TIP KİTAPEVİ, Ankara, pp.2917-2924, 2015

Osteonekroz Zemininde Omuz Artroplstisi

in: Omuz ve Dirsek Artroplastileri, Mehmet Uğur Özbaydar, Editor, Kare Yayıncılık, İstanbul, pp.37-44, 2014