Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An optimization approach for brass casting blending problem under aletory and epistemic uncertainties

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS, cilt.133, sa.2, ss.708-718, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Can the uncertainty in brass casting blending problem be managed? A probability/possibility transformation approach

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.61, sa.3, ss.729-738, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Stochastic optimization for blending problem in brass casting industry

ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, cilt.186, sa.1, ss.141-157, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An application of investment decision with random fuzzy outcomes

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.37, sa.4, ss.3405-3414, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assembly line balancing problem with deterioration tasks and learning effect

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.37, sa.2, ss.1223-1228, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A possibilistic aggregate production planning model for brass casting industry

PRODUCTION PLANNING & CONTROL, cilt.21, sa.3, ss.319-338, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN EFFICIENTLY NOVEL MODEL FOR VEHICLE ROUTING PROBLEMS WITH STOCHASTIC DEMANDS

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, cilt.26, sa.2, ss.185-197, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Simple and U-type assembly line balancing problems with a learning effect

APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, cilt.32, sa.12, ss.2954-2961, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adaptability of just-in-time (JIT) philosophy to service systems: A case study

SIMULATION-TRANSACTIONS OF THE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL, cilt.83, sa.9, ss.631-642, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Farklı Dağılımlara Sahip İşlem Zamanlarının JIT Sisteminin Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

I. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 04 Şubat 1993 - 05 Şubat 2014, ss.147-157