Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nucleon's Axial-Vector Form Factor in the Hard-Wall AdS/QCD Model

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS, cilt.56, sa.6, ss.1861-1874, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Search for c -> ul(+)l(-) transition in charmed baryon decays

PHYSICAL REVIEW D, cilt.93, sa.3, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Rare B-s -> gamma nu(nu)over-bar Decay in Family Nonuniversal Z ' Model

ADVANCES IN HIGH ENERGY PHYSICS, cilt.2015, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

DOUBLE-LEPTON POLARIZATION ASYMMETRIES IN B -> K(1)l(+)l(-) DECAY IN UNIVERSAL EXTRA DIMENSION

INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS A, cilt.27, sa.8, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Semileptonic Lambda(b)->Lambda nu(nu)over-bar decay in the leptophobic Z ' model

MODERN PHYSICS LETTERS A, cilt.23, sa.5, ss.347-358, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A general analysis of the lepton polarizations in B-s ->gamma l(+)l(-) decays

NUCLEAR PHYSICS B, cilt.692, ss.249-269, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

New physics effects in the rare B-s -> gamma l(+)l(-) decays with a polarized photon

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, cilt.30, sa.2, ss.197-205, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

RARE B-s ->nu(nu)over-bar-gamma decay beyond the standard model

ACTA PHYSICA POLONICA B, cilt.34, sa.5, ss.2643-2649, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Rare B-s ->gamma nu(nu)over-bar decay with polarized photon and new physics effects

MODERN PHYSICS LETTERS A, cilt.18, sa.1, ss.47-56, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sequential modelde Z yeni ayar bozonu için spin analizi

Gazi University Journal of Science, cilt.3, sa.1, ss.395-399, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Search forward backward asmmetry due to the new Z gauge boson in e e collision

Gazi University Journal of Science, cilt.3, sa.2, ss.27-29, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rare B taunugamma decay and new physics effects

Gazi University Journal of Science, cilt.15, sa.4, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radiative Bu->gammataunu Decay in the Standart Model

Hadronic journal, sa.22, ss.467-476, 1999 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

İlk dört bölüm

Temel Parçacıklara Giriş, Gülsen Önengüt, Editör, Nobel, Ankara, ss.1-112, 2015

Gazların kinetik teorisi

Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik, Prof.Dr.Gülsen Önengüt, Editör, Akademi yayıncılık, Massachusetts, ss.1-945, 2009

Bilirkişi Raporları