Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Link Between Cognitive Flexibility and Educational Stress Among High School Students: Mediation Through Perception of Teacher Acceptance

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.10, sa.58, ss.515-530, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Psychological Maladjustment Mediate the Relationship Between Students’ Perception of Teacher Rejection and Educational Stress?

International Journal of Psychology and Educational Studies, cilt.7, sa.2, ss.152-164, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk ve Amerikan Üniversite Öğrencilerinin Duygularını Tanıma ve İfade Etme Zorluğunun Pozitif-Negatif Duygu Durumlarını Yordama Gücü

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.9, sa.53, ss.451-482, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Algılanan Öğretmen Reddinin Disiplin Durumlarına Dayalı Olarak İncelenmesi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.1289-1318, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarının Psikolojik İyi Oluşlarını Yordama Gücünün İncelenmesi

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.62-76, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evli Çiftlerin Duygusal Farkındalıkları ve Gestalt Temas Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.78-89, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinin benlik kurguları ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.86-94, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk ve İngiliz üniversite öğrencilerinin duygularını fark etmeleri ve ifade etmeleri ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişki

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.3, ss.589-607, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evli kişilerde gestalt temas biçimleri ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.57-70, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinin duygusal farkındalık duyguları ifade etme benlik kurgusu ve öznel iyi oluş durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.104-113, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Relationship Between Perceived Teacher Rejection and Academic Grade: The Moderating Role of Age Gender and School Type

20th International Psychological Counseling and Guidance Congress, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

The relationship between the perceived intimate partner control and the positive-negative affect state among young adults dating couples.

7th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection ISIPAR Congress, Atina, Yunanistan, 15 - 18 Mayıs 2018

The relationship between remembrance of parental (maternal and paternal) acceptance in childhood, psychological adjustment and forgiving among Turkish young adults.

7th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection ISIPAR Congress, Atina, Yunanistan, 15 - 18 Mayıs 2018

The relationship between remembered parental acceptance in childhood and emotion regulation in young Turkish adults

6th International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection ISIPAR Congress 7-10 June, Madrid, Spain., Madrid, İspanya, 7 - 10 Haziran 2016

The Relation Between Remembered Parental Acceptance In Childhood And Self-Acceptance Among Young Turkish Adults

44th Annual Meeting of the Society for Cross-Cultural Research, New Mexico, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Şubat 2015

Geştalt Temas Biçimleri ile Kişilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2008

Evlilik Doyumu ile Gestalt Temas Biçimleri Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

13. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul., Türkiye, 9 - 11 Eylül 2004