Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Endüstriyel Atık Sulardan Biyoremediasyon ile Kromun Detoksifikasyonu, Doğal ve Kimyasal/Biyolojik Yöntemlerle Modifiye Edilmiş Kil Üzerine Krom Adsorpsiyonunun Merkezi Kompozit Tasarım Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2012 Postgraduate

  Lactobacillus ve Bifidobacterium Cinsi Bakterilerin Beta-Glukozidaz Enzim Aktivitesi ve İzoflavon Hidrolizi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü