Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uveal Melanoma Current Trends in The Diagnosis and Management

Türk Oftalmoloji Dergisi, cilt.46, sa.3, ss.123-137, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Orbital Extension of an Unsuspected Choroidal Melanoma Presumably through an Aqueous Tube Shunt

Ocular Oncology and Pathology, cilt.2, sa.3, ss.144-147, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Subconjunctival hemorrhage: risk factors and potential indicators

CLINICAL OPHTHALMOLOGY, cilt.7, ss.1163-1170, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocukluk çağı orbita enfeksiyonlarında tanı ve tedavi yönetimi

Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi’, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2019

Pediatric nasolacrimal duct obstruction: comparison of external and endonasal DCR techniques

EUROPEAN SOCIETY OF OPHTH ALMIC PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY INTERNATIONAL MEETING, Hamburg, Almanya, 12 - 14 Eylül 2019