Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Childhood In Memories: 8-18 Age Group Children’xxs Childhood Reminiscences

6th International Conference On Education, 29 June - 01 July 2017, pp.14

Annelerin Özel Gereksinimli Çocuklarının Eğitimlerinde Kullanılan Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşleri

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Resimli Çocuk Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Kavramı Açısından İncelenmesi

II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

Books & Book Chapters

Infant Programs and Best Practices From an Early Intervention Perspective

in: Recent Researches in Education, Efe Recep, Koleva Irina, Atasoy Emin, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.684-698, 2018

The Development of Prosocial Behaviour During Early Childhood

in: Current Advances in Education, Atasoy Emin, Efe Recep, Jażdżewska Iwona, Yaldır Hülya, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.1-14, 2016