Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Childhood In Memories: 8-18 Age Group Children’xxs Childhood Reminiscences

6th International Conference On Education, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.14

Annelerin Özel Gereksinimli Çocuklarının Eğitimlerinde Kullanılan Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşleri

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Resimli Çocuk Kitaplarının Toplumsal Cinsiyet Kavramı Açısından İncelenmesi

II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Infant Programs and Best Practices From an Early Intervention Perspective

Recent Researches in Education, Efe Recep, Koleva Irina, Atasoy Emin, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, ss.684-698, 2018

The Development of Prosocial Behaviour During Early Childhood

Current Advances in Education, Atasoy Emin, Efe Recep, Jażdżewska Iwona, Yaldır Hülya, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.1-14, 2016