Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKRAN OKUMA ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Uluslararasi Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.7, sa.4, ss.2608-2628, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul öncesi Ve İlkokul Dönemindeki Çocuklara Yönelik Çocuk Kitaplarındaki Şiddet Öğelerinin İncelenmesi

V th International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Erol Güngör ve Niyazi Berkes’e Göre Türkiye’de Çağdaşlaşma Hareketlerinin TürkKültürü ve Milliyetçiliğine Etkisi

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaycan, 19 Ekim - 21 Ocak 2017

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ekran Okuma Öz Yeterlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi- ERTE CONGRESS, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017, ss.148-149

Ön Bilginin Okuduğunu Anlamaya Etkisi

1. uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi -ERTE CONGRESS, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017, ss.164-165

Sınıf öğretmeni adaylarının ekran okuma öz yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017

The Perceptions Of Teacher Trainees About Pre-Service And In-Service

Pedagogical Action for a European Dimension in Educator s Induction Approaches - PAEDEIA, Ankara, Türkiye, 19 Ekim 2015 - 21 Ekim 2016

Ekran Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

Milli Değerlerimizin Kazandırılmasına Yönelik Öğretmen Adayları Görüşlerinin İncelenmesi

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği eğitimi Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

The Perceptions of Primary School Students About Refugees

New Horizons in Educational Sciences- II, Çetin Turhan, Şahin Ayfer,Mulalic Almasa,Obralic Nudzejma, Editör, LAP Lambert academic Publishing, Riga, ss.369-380, 2018

Ön Bilgi Düzeyinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi

Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimim, Bostancı B., Aynur , Koçak,Seval, Editör, EYUDER YAYINLARI, Ankara, ss.119-132, 2017

Zayıf Okuyucuların Okuma Becerisinin Geliştirilmesi Ve Okuma Güçlüklerinde Teknoloji Kullanımı

Okuma Yazma Eğitimi Ve Teknoloji, Ertem, İhsan Seyit, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.125-144, 2014