Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

1.2344 Sıcak İş Takım Çeliğinin Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün Optimizasyonu

Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu, 2 - 04 November 2017, pp.354-357

Kalıp ve Kalıp Elamanları Endüstrisinde Kullanılan AISI D2 Çeliğinin İşlenebilirliliğinin Değerlendirilmesi

2nd International Conference on Metarial Scince and Technology in Cappadocia IMSTEC 17, Nevşehir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.340-342

AISI 304 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), 11 - 13 October 2017, pp.444-447

Investigation of machining carbon fiber reinforced composite materials with solid cementite carbide tools

9th International Symposium KOD 2016 Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Szeged, Hungary, 9 - 12 June 2016, pp.229-234

AISI 8620 Çeliğinin İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğü ve Talaş Şeklinin İncelenmesi

International Iron Steel Symposium, Karabük, Turkey, 2 - 04 April 2012

Talaşlı Üretimde Kullanılan Kesme Sıvılarından İstenen Özellikler

5. ULUSLARARASI İLERİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU, Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009

Orvar Supreme Sıcak İş Takım Çeliğinin İşlenebilirliğinin İncelenmesi

5.ULUSLARARASI İLERİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU, Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009

Su İçi Koşu Bandı Tasarım ve İmalatı

5. ULUSLARARASI İLERİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU, Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009

Orvar supreme sıcak iş takım çeliğinin işlenebilirliğinin incelenmesi

5. Uluslararasıİleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009

Su İçi Koşu Bandı Tasarım ve Imalatı

IATS 2009- 5th International Advanced Technologies Symposium, Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009, pp.2281-2284