Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Effectiveness of Early-stage Neurodevelopmental Treatment Following Brain Tumor Surgery

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.281-295, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Complex decongestive therapy application on arm with lymphedema and monoplegia.

The European Journal Of lymphology and related problems, vol.31, no.80, pp.4-10, 2020 (Scopus)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Complex Decongestive Therapy Application on Arm with lymphedema and monoplegia

44th congress of the European Society of Lymphology, 20 - 22 September 2018, pp.27-28

2009-2017 Yılları Arasında Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi’nde Sunulan Hizmetlerin Analizi

Gazi Üniversitesi’nin 90. Kuruluş yılında Fizyoterapide ağrısız yaşam sempozyumu, Turkey, 25 - 26 May 2017

Uterus ve Over Kanseri tanılı hastalardaın özelliklerinin incelenmesi

I. Uluslar arası katılımlı Ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, vol.27, pp.8 Sustainable Development

Tek seans zorlu egzersiz uygulaması koldaki lenfödemi artırır mı Olgu sunumu

I. Uluslar arası katılımlı ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, vol.27, pp.13

Kronik venöz yetmezlikte kompleks boşaltıcı fizyoterapinin etkisi olgu sunumu

I. Uluslar arası katılımlı Ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 April 2015, vol.27, pp.8

Meme kanseri tanılı unilateral sekonder lenfödem gelişen hastaların demografik ve klinik özellikleri

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kongresi, 20-20.05.2015, P109, Bolu., Ankara, Turkey, 20 - 23 May 2015, vol.26, pp.109-110 Sustainable Development

Lenfödem şiddeti ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişki

I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 January 2015

Books & Book Chapters

Kemoterapi Sürecinde Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

in: Sağlık Profesyonellerinden Kanserle Yaşam Rehberi, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, pp.260-287, 2022

Sekonder Lenfödemi Tanımlama

in: Lenfödem Tedavisi, Keser İlke, Editor, Pelikan yayınevi, Ankara, pp.37-54, 2018