Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Complex decongestive therapy application on arm with lymphedema and monoplegia.

The European Journal Of lymphology and related problems, cilt.31, sa.80, ss.4-10, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanser Hastalarina Yönelik Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi’nde Sunulan Hizmetlerin Analizi

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.18-27, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meme kanseri tanılı vakada plastik meme cerrahisi ve abdominoplasti sonrası manuel lenf drenajı cilt bakımı ve egzersizin etkisi olgu sunumu

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, cilt.27, sa.1, ss.14, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Complex Decongestive Therapy Application on Arm with lymphedema and monoplegia

44th congress of the European Society of Lymphology, 20 - 22 Eylül 2018, ss.27-28

2009-2017 Yılları Arasında Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi’nde Sunulan Hizmetlerin Analizi

Gazi Üniversitesi’nin 90. Kuruluş yılında Fizyoterapide ağrısız yaşam sempozyumu, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2017

Sekonder lenfödemde çevre ölçümü leg q meter ve volümetrik ölçüm arasındaki ilişkinin incelenmesi

I.Uluslar arası katılımlı ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2015, cilt.27, ss.9

Kronik venöz yetmezlikte kompleks boşaltıcı fizyoterapinin etkisi olgu sunumu

I. Uluslar arası katılımlı Ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2015, cilt.27, ss.8

Tek seans zorlu egzersiz uygulaması koldaki lenfödemi artırır mı Olgu sunumu

I. Uluslar arası katılımlı ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2015, cilt.27, ss.13

Uterus ve Over Kanseri tanılı hastalardaın özelliklerinin incelenmesi

I. Uluslar arası katılımlı Ulusal Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2015, cilt.27, ss.8

Lenfödemde yaşam kalitesi üst ekstremite fonksiyonları ve depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesi

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015, cilt.26, ss.117-118

Meme kanseri tanılı unilateral sekonder lenfödem gelişen hastaların demografik ve klinik özellikleri

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon kongresi, 20-20.05.2015, P109, Bolu., Ankara, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015, cilt.26, ss.109-110

Lenfödem şiddeti ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişki

I. Ulusal (Uluslar arası katılımlı) Lenfoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ocak 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Sekonder Lenfödemi Tanımlama

Lenfödem Tedavisi, Keser İlke, Editör, Pelikan yayınevi, Ankara, ss.37-54, 2018