Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Paulo Freire's Alternative Education Model

ANTHROPOLOGIST, vol.16, no.3, pp.523-530, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

EĞİTİMİN TEMEL İŞLEVLERİ BAKIMINDANSURİYELİ MÜLTECİLERİN EĞİTİMİ

Social Mentality and Research Thinkers Journal, vol.6, no.38, pp.2097-2102, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Exploring Gender Problems of Post-Soviet Muslim Women: Between Ethno-Nationalism,Islamization and Secularization

Turkish Studies, vol.15, no.7, pp.3327-3351, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nusret Köymen’xxin Demokratik Halk Eğitimi Anlayışı

ASOS Journal, vol.8, no.106, pp.425-431, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Millet Kavramının Sosyolojik Öğreitmi: Mehmet İzzet-Necmettin Sadak

Atlas International Refreeded Journal on Social Sciences, vol.5, no.21, pp.550-557, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye’xxde Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanma Bağımlılığı: Kahramanmaraş Örneği

Journal of Social Humanities and Admistrive Sciences, vol.5, no.17, pp.547-559, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attila İlhan’xxın Dil Kültür İlişkisine Ulusalcı Yaklaşımı

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.39, pp.3621-3624, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İdeolojik Sosyoloji Öğretimi: Halk Fırkası Programı Doğrultusunda Yazılan İlk Ders Kitabı(Necmettin Sadak)

Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, vol.5, no.21, pp.1672-1680, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ivan Illich’in Yabancılaşma Anlayışı Bağlamında Modern Üniversite Eleştirisi

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.15, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyoloji Dersi Öğretim Programlarında Din Kurumu ve Laiklik

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Education of Syrian Children in terms of Functional and Spiritual Social Entegration

International Journal of New Trends in Education, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim Sosyoloji Öğretiminde Nasreddin Hoca Fıkralarından Yararlanma

Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, no.28, pp.557-576, 2017 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’xxde Sosyoloji Öğretimi Alanında İlk Kapsamlı Çözümleme: Hilmi Ziya Ülken

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.37, 2013 (Other Refereed National Journals)

Aleviliğin Sosyolojik Öğretimi

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, no.65, pp.119134, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Paulo Freiire’xxs Alternative Education Model

The Anthropologist, vol.16, no.3, pp.523-530, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’xxde Sosyoloji Dersi Öğretim Programlarının Amaç ve İçeriklerinin Toplumsal Değişmeye Paralel Olarak Değişimi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, pp.157-170, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğitimin İdeolojik İşlevinde Ulus Devletin Tarihsel Belirleyiciliği

Uluslararası Sosyal ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 28 - 30 April 2018

Küreselleşmenin İtici Gücü Olarak Beyin Göçü

Uluslararası Canik Göç Sempozyumu, Sinop, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.185-186

Books & Book Chapters

Sosyoloji Öğretimine Giriş

in: Ana Hatlarıyla Ortaöğretimde Felsefe Grubu Öğretimi, Faruk Manav, Editor, PEGEM Akademi, pp.196-205, 2020

Eğitimin Toplumsal Temelleri

in: Eğitime Giriş, Haluk Ünsal, Editor, Nobel, pp.69-93, 2020

Sosyoloji Öğretiminin Tarihçesi ve Uygulanan Programların Yapısı

in: Ana Hatlarıyla Ortaöğretimde Felsefe Grubu Öğretimi, Faruk Manav, Editor, PEGEM Akademi, pp.207-224, 2020

Sosyoloji Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar

in: Felsefe Grubu Eğitimi Üzerine Yazılar, Faruk Manav, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.1-15, 2019

Bazı Siyasi ve Ekonomik İdeolojiler Bakımından Eğitim ve Eğtimin İşlevleri

in: Eğitim Felsefesi, Baykal Biçer, Beyhan Zabun, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.253-287, 2019

Türkiye’xxde Eğitim Sosyolojisinin Gelişimi

in: Eğitim Sosyolojisi, Çağatay Özdemir, Aslıhan Selcen Aslangilay, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.113-143, 2019

Toplumsal Değişme

in: Sosyoloji, İhsan Sezal, Editor, Beta, Ankara, pp.535-568, 2017

Toplumslal Değişme Üzerinde Etklili Olan Faktörler

in: Değişim Sosyolojisi, Zahir Kızmaz, Hayati Beşirli, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.83-101, 2017