Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Paulo Freire's Alternative Education Model

ANTHROPOLOGIST, vol.16, no.3, pp.523-530, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

EĞİTİMİN TEMEL İŞLEVLERİ BAKIMINDANSURİYELİ MÜLTECİLERİN EĞİTİMİ

Social Mentality and Research Thinkers Journal, vol.6, no.38, pp.2097-2102, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Nusret Köymen’xxin Demokratik Halk Eğitimi Anlayışı

ASOS Journal, vol.8, no.106, pp.425-431, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Millet Kavramının Sosyolojik Öğreitmi: Mehmet İzzet-Necmettin Sadak

Atlas International Refreeded Journal on Social Sciences, vol.5, no.21, pp.550-557, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkiye’xxde Ortaöğretim Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanma Bağımlılığı: Kahramanmaraş Örneği

Journal of Social Humanities and Admistrive Sciences, vol.5, no.17, pp.547-559, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Attila İlhan’xxın Dil Kültür İlişkisine Ulusalcı Yaklaşımı

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.39, pp.3621-3624, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

İdeolojik Sosyoloji Öğretimi: Halk Fırkası Programı Doğrultusunda Yazılan İlk Ders Kitabı(Necmettin Sadak)

Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, vol.5, no.21, pp.1672-1680, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Ivan Illich’in Yabancılaşma Anlayışı Bağlamında Modern Üniversite Eleştirisi

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.15, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyoloji Dersi Öğretim Programlarında Din Kurumu ve Laiklik

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Education of Syrian Children in terms of Functional and Spiritual Social Entegration

International Journal of New Trends in Education, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Ortaöğretim Sosyoloji Öğretiminde Nasreddin Hoca Fıkralarından Yararlanma

Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, no.28, pp.557-576, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Aleviliğin Sosyolojik Öğretimi

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, no.65, pp.119134, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Paulo Freiire’xxs Alternative Education Model

The Anthropologist, vol.16, no.3, pp.523-530, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğitimin İdeolojik İşlevinde Ulus Devletin Tarihsel Belirleyiciliği

Uluslararası Sosyal ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 28 - 30 April 2018

Küreselleşmenin İtici Gücü Olarak Beyin Göçü

Uluslararası Canik Göç Sempozyumu, Sinop, Turkey, 17 - 19 February 2017, pp.185-186

Books & Book Chapters

Sosyoloji Öğretimine Giriş

in: Ana Hatlarıyla Ortaöğretimde Felsefe Grubu Öğretimi, Faruk Manav, Editor, PEGEM Akademi, pp.196-205, 2020

Eğitimin Toplumsal Temelleri

in: Eğitime Giriş, Haluk Ünsal, Editor, Nobel, pp.69-93, 2020

Sosyoloji Öğretiminin Tarihçesi ve Uygulanan Programların Yapısı

in: Ana Hatlarıyla Ortaöğretimde Felsefe Grubu Öğretimi, Faruk Manav, Editor, PEGEM Akademi, pp.207-224, 2020

Sosyoloji Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar

in: Felsefe Grubu Eğitimi Üzerine Yazılar, Faruk Manav, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.1-15, 2019

Bazı Siyasi ve Ekonomik İdeolojiler Bakımından Eğitim ve Eğtimin İşlevleri

in: Eğitim Felsefesi, Baykal Biçer, Beyhan Zabun, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.253-287, 2019

Türkiye’xxde Eğitim Sosyolojisinin Gelişimi

in: Eğitim Sosyolojisi, Çağatay Özdemir, Aslıhan Selcen Aslangilay, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.113-143, 2019

Toplumsal Değişme

in: Sosyoloji, İhsan Sezal, Editor, Beta, Ankara, pp.535-568, 2017

Toplumslal Değişme Üzerinde Etklili Olan Faktörler

in: Değişim Sosyolojisi, Zahir Kızmaz, Hayati Beşirli, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.83-101, 2017