Araştırma Alanları

 • Biyoloji Eğitimi

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi

 • Çevresel Risk Değerlendirmesi

 • Çevre Sağlığı ve Güvenliği

 • Çevre Yönetimi

 • Biyoenformatik

 • Bitki Coğrafyası

 • Sistematik Botanik

 • Biyoçeşitlilik

 • Biyoenformasyon

 • Biyolojik Veritabanları

 • Bitki Çeşitliliği

 • Bitki Moleküler Genetiği

 • Genomiks

 • Populasyon Genetiği