Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Associate Professor

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2012 - 2014 Lecturer PhD

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2011 - 2012 Expert

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2004 - 2009 Research Assistant

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Managerial Experience

 • 2013 - 2019 Yıl Koordinatörü

  Gazi University, Tıp Fakültesi

Courses

 • Undergraduate PANKREAS HORMONLARI

 • Undergraduate KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • Undergraduate MEMBRAN VE TRANSPORT

 • Undergraduate PİRİMİDİN BİYOSENTEZİ VE KATABOLİZMASI

 • Undergraduate TEMEL BİYOKİMYA DERSLERİ-2

 • Undergraduate BOS BİYOKİMYASI

 • Undergraduate SPEKTROFOTOMETRE

 • Undergraduate PANKREAS HORMANLAR

 • Postgraduate SERBEST RADİKALLER VE SAVUNMA SİSTEMLERİ

 • Undergraduate ANORGANİK METABOLİZMASI

 • Undergraduate KLİNİK BİYOKİMYA DERSİ-2

 • Undergraduate TEMEL BİYOKİMYA DERSLERİ-3

 • Undergraduate PÜRİN VE PİRİMİDİN SENTEZİNİN REGÜLASYONU

 • Undergraduate PÜRİN NÜKLEOTİDLERİN DENOVO SENTEZİ

 • Undergraduate DİABETES MELLİTUS VE OBEZİTE

 • Undergraduate TİROİD HORMONLARI

 • Undergraduate TİROİD FONKSİYON TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

 • Undergraduate TAM KAN SAYIMI VE PERİFERİK YAYMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Postgraduate BİYOENERJETİKLER

 • Undergraduate STEROİDLER

 • Undergraduate HÜCRE İÇİ VE HÜCRE DIŞI SIVILAR VE BİLEŞİMLERİ

 • Undergraduate HİPOTALAMUS VE HİPOFİZ HORMONLARI

 • Undergraduate KAS DOKUSU BİYOKİMYASI

 • Undergraduate METOD KURMA VE GELİŞTİRME DERSİ-1

 • Undergraduate NÜKLEİK ASİTELERİN SİNDİRİMİ

 • Undergraduate SERUMDA INORGANİK FOSFAT TAYİNİ

 • Doctorate BİYOMEMBRANLAR VE TRANSPORT

 • Undergraduate NÜKLEİK ASİT BİYOKİMYASI

 • Undergraduate PH METRE

 • Postgraduate BİYOMEMBRANLAR VE TRANSPORT

 • Undergraduate OKSİDAN STRES VE LÖKOSİT BİYOKİMYASI

 • Undergraduate ATHEROSKLEROZİS BİYOKİMYASI

 • Undergraduate PENTOZ FOSFAT YOLU

 • Undergraduate PÜRİN KATABOLİZMASI

 • Undergraduate PORFİRİN SENTEZİ VE KATABOLİZMASI

 • Undergraduate Glycine syhtesis, catabolism utilization of synthetic reaction

 • Undergraduate Free radical metabolism and related disease

 • Undergraduate Measurement methods of hormon tests and prenatal screening tests

 • Undergraduate Koagülasyon parametreleri ölçüm yöntemleri ve değerlendirilmesi

 • Undergraduate Spectrophotometer

 • Postgraduate BİYOENERJETİK

 • Undergraduate Inorganic metabolism

 • Undergraduate Intracellular and extracellular fluids and their compositions

 • Undergraduate Membrane and transport

 • Undergraduate Aspartate, Asparagine, Glutamate, Glutamine, Proline, Hydroxyproline, Arginine

 • Undergraduate Muscle tissue biochemistry

 • Undergraduate Coagulation parameters measurement methods and interpretations

 • Doctorate SERBEST RADİKALLER VE SAVUNMA SİSTEMLERİ

 • Undergraduate Determination of serum inorganic phosphate

 • Undergraduate Ph meter